Mark Muqaddas xushxabar 4 bob

1 Urug‘ sepuvchi haqida masal. 10 Masallarning hikmati. 13 Urug‘ sepuvchi haqidagi masalning mohiyati. 21 Idish ostidagi chiroq. 26 Ungan urug‘ to‘g‘risidagi masal. 30 Xantal urug‘i to‘g‘risidagi masal. 35 Iso bo‘ronni tinchlantiradi.

1 Iso yana ko‘l bo‘yida ta’lim berdi. Uning atrofida shu qadar ko‘p olomon to‘plandiki, U ko‘ldagi qayiqqa tushib, o‘tirishga majbur bo‘ldi. Olomon esa ko‘l qirg‘og‘ida turardi.
2 Iso masal orqali xalqqa ta’lim berib, shunday dedi:
3 — Quloq solinglar! Urug‘ sepuvchi urug‘ sepgani chiqibdi.
4 Urug‘ sepayotganda ba’zi urug‘lar so‘qmoq yo‘l ustiga tushibdi. Qushlar uchib kelib, urug‘larni cho‘qib ketibdi.
5 Ba’zi urug‘lar tuprog‘i kam toshloqqa tushibdi. Tuproq chuqur bo‘lmagani uchun, urug‘lar tez ko‘karib chiqibdi.
6 Biroq quyosh chiqqach, qovjirab, ildizi bo‘lmagani uchun so‘lib qolibdi.
7 Boshqa urug‘lar tikanlar orasiga tushibdi. Tikanlar o‘sib, urug‘larni bo‘g‘ib qo‘yibdi, urug‘lar hosil bermabdi.
8 Yana boshqa urug‘lar esa yaxshi tuproqqa tushibdi va unib–o‘sib, o‘ttiz, oltmish, hattoki yuz barobar ko‘p hosil beribdi.”
9 Keyin Iso yana dedi: “Kimning eshitar qulog‘i bo‘lsa, eshitsin!”
10 Iso o‘n ikki shogirdi va boshqa ba’zi odamlar bilan yolg‘iz qolganda, ular Isodan boyagi masalni tushuntirib berishini so‘radilar.
11 Iso ularga dedi: “Xudo Shohligining siri sizlarga berilgan. Tashqaridagilarga esa hamma narsa masallar orqali anglatiladi.
12 Zotan: ‘Ular ko‘rib turib, anglamaslar, Tinglab turib, tushunmaslar. Aks holda Xudoga qaytgan bo‘lardilar, Gunohlaridan forig‘ bo‘lgan bo‘lardilar.’”
13 Iso ularga dedi: “Agar bu masalni tushunmagan bo‘lsangiz, boshqa masallarni qanday tushunasiz?!
14 Urug‘ sepuvchining sepgani — Xudoning kalomidir.
15 Ba’zi odamlar so‘qmoq yo‘l ustiga tushgan urug‘larga o‘xshaydilar. Ular kalomni eshitadilar, ammo o‘sha zahoti shayton kelib, ularning ichiga ekilgan kalomni olib ketadi.
16 Boshqa odamlar toshloq yerga tushgan urug‘larga o‘xshaydilar. Ular kalomni eshitganda, uni darrov sevinch bilan qabul qiladilar.
17 Lekin ularning ildizi bo‘lmagani uchun uzoqqa chidamaydilar. Kalom tufayli qayg‘u yoki quvg‘inga duchor bo‘lishsa, darrov chekinadilar.
18 Boshqa birlari tikanlar orasiga tushgan urug‘larga o‘xshaydilar. Ular Xudoning kalomini eshitadilar,
19 lekin dunyoning tashvishlari, boylikka o‘chlik va boshqa havaslar ularning yuraklariga kirib, kalomni bo‘g‘ib qo‘yadi, kalom esa samarasiz qoladi.
20 Boshqa birlari esa yaxshi tuproqqa tushgan urug‘larga o‘xshaydilar. Ular kalomni eshitib, qabul qiladilar va o‘ttiz, oltmish, hatto yuz barobar hosil beradilar.”
21 Iso ularga yana dedi: “Chiroqni olib kelib, idishning yoki so‘rining tagiga qo‘yadimi?! Aksincha, chiroqpoyaga qo‘yadi.
22 Shu singari, yashirin har qanday narsa oshkora bo‘ladi, sirli bo‘lgan har qanday narsa ochiladi.
23 Kimning eshitar qulog‘i bo‘lsa, eshitsin!”
24 Keyin ularga yana dedi: “Eshitayotganlaringizni qulog‘ingizga quyib oling! Siz qanday o‘lchov bilan o‘lchasangiz, xuddi shunday o‘lchov bilan sizga ham o‘lchab beriladi. Sizga yana qo‘shib beriladi.
25 Kimda bor bo‘lsa, unga yana beriladi. Kimda yo‘q bo‘lsa, bori ham undan tortib olinadi.”
26 Iso yana shunday dedi: “Xudoning Shohligini shunga qiyoslasa bo‘ladi: dehqon dalasiga urug‘ ekadi.
27 Kechasi bo‘ldimi, uxlaydi, kunduzi bo‘ldimi, turadi. Ammo urug‘ qanday unib chiqib, o‘sishini u bilmaydi.
28 Yer o‘z–o‘zidan avval poyani, so‘ngra boshoqni, undan keyin boshoqdagi to‘liq donni yetishtiradi.
29 Hosil pishgach, yig‘im– terim vaqti keldi, deb o‘sha odam darhol o‘roqni ishga soladi.”
30 Iso yana dedi: “Xudoning Shohligini yana nimaga o‘xshatsak bo‘ladi?! Uni qanday masal bilan ifodalasak bo‘ladi?!
31 Xudoning Shohligi xantal doniga o‘xshaydi: u yerga sepiladigan urug‘larning eng maydasidir.
32 Lekin sepilgandan keyin ko‘karadi va barcha ko‘katlardan baland bo‘lib o‘sadi. Katta shoxlar chiqaradi, osmondagi qushlar ham uning panohida uya quradi.”
33 Shunday qilib, Iso xalqning eshitish imkoniyatiga qarab, bu singari ko‘pgina masallar orqali Xudoning so‘zini o‘rgatardi.
34 Masalsiz ularga gapirmas edi. Shogirdlari bilan yolg‘iz qolganda esa, ularga hammasini tushuntirar edi.
35 O‘sha kuni kechqurun Iso shogirdlariga: — Ko‘lning narigi tomoniga o‘taylik, — dedi.
36 Ular olomonni qoldirib, Isoni o‘tirgan qayig‘ida olib ketdilar. Isoning ketidan boshqa qayiqlar ham suzib ketdi.
37 Shu orada ko‘lda kuchli bo‘ron ko‘tarildi. To‘lqinlar qayiqni tebratib yubordi, qayiq suvga to‘la boshladi.
38 Iso esa qayiqning quyruq tomonida yostiqqa bosh qo‘yib, uxlab yotgan edi. Shogirdlar Isoni uyg‘otib: — Ustoz! Halok bo‘lyapmiz! Nahotki Sizga bari bir bo‘lsa?! — deyishdi.
39 Shunda Iso turib, shamolga: “Jim bo‘l!”, ko‘lga: “Bas qil!” deb buyurdi. Shu onda shamol tindi, chuqur sukunat bo‘ldi.
40 Iso shogirdlariga: — Nega qo‘rqasizlar? Nega haligacha ishonchingiz yo‘q? — dedi.
41 Ular esa vahimaga tushib, bir–biriga shunday deyishdi: — Bu Kim bo‘ldi ekan–a? Shamol ham, ko‘l ham Unga bo‘ysunadi–ya!