Salonikaliklarga birinchi maktub 1 bob

Kirish

Salonika Rim hududi bo‘lgan Makedoniyaning poytaxti edi. Pavlus Filippi shahridan ketganidan keyin Salonikaga kelgandi. Bu yerda uning faoliyati natijasida imonlilar jamoati vujudga keldi. Yahudiy bo‘lmagan, ammo Yahudiy diniga qiziqqanlar orasida Masih haqidagi Xushxabarni yoyishda Pavlus muvafaqqiyatga erishdi. Ammo bu ba’zi yahudiylarda rashk qo‘zg‘atib, ularning Pavlusga qarshi chiqishiga sabab bo‘ldi. Pavlus Salonikadan ketib, Bereyaga borishga majbur bo‘ldi. Keyinchalik u Korinfga borganidan so‘ng o‘zining hamkori Timo‘tiydan Salonikadagi jamoat haqida batafsil bir xabar oldi.

Pavlusning Salonikaliklarga birinchi maktubi o‘sha yerdagi masihiylarga dalda berish va ularni qo‘llab–quvvatlash niyatida yozilgan. Pavlus maktubida Salonikadagi birodarlarining imoni va sevgisi uchun o‘z tashakkurini bildiradi. Pavlus ular bilan birga bo‘lganda qanday hayot kechirganligini eslatib o‘tadi. Bundan keyin esa ularning jamoatida kelib chiqqan, Masihning kelishi haqidagi bir–ikkita savollariga javob beradi. Bu savollar quyidagilar edi: Masih kelishidan oldin hayotdan ko‘z yumgan imonlilar Masih kelgandan keyin boshlanadigan abadiy hayotdan bahramand bo‘ladilarmi? Masih qachon keladi? Pavlus fursatdan foydalanib, Masih kelishiga umid qilgan holda tinchgina ishlab, yashab yurishga maslahat beradi.

Maktubning nihoyasida Pavlus Salonikaliklarga quyidagi foydali maslahatlarni beradi: “Hamisha xursand bo‘lib yuringlar. Tinmay ibodat qilinglar. Har qanday sharoitda ham Xudoga shukr qilinglar, chunki sizlar, ya’ni Iso Masihga imon keltirganlar uchun Xudoning irodasi shudir.” (5:16-18)

 

1–BOB - Salonikaliklarga birinchi maktub

Duoyi salom

 

1 Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masihning Salonika shahridagi imonlilar jamoatiga Pavlus, Sila va Timo‘tiydan salom! Xudoning inoyati va tinchligi sizlarga yor bo‘lsin.
2 Biz doim sizlar uchun ibodat qilib, hammangiz uchun Xudoga shukrlar aytamiz.
3 Imon va sevgi bilan qilgan ishlaringizni, Rabbimiz Iso Masihga bog‘lagan mustahkam umidingizni doimo Otamiz Xudo huzurida yodga olamiz.
4 Ey Xudo sevgan birodarlarimiz, Xudo sizlarni tanlab olganini bilamiz.
5 Axir, biz Xushxabarni sizlarga quruq so‘zlar bilan emas, balki Muqaddas Ruhning qudrati va to‘liq ishonch bilan keltirdik. Orangizda bo‘lganimizda, sizlarning manfaatingizni ko‘zlab, qanday yashaganimizni bilasiz.
6 Sizlar bizdan va Rabbimiz Isodan o‘rnak oldingiz. Axir, ko‘p azob–uqubat chekkaningizga qaramay, MuqaddasRuh beradigan quvonch bilan Xudoning so‘zini qabul qildingiz.
7 Shunday qilib, Makedoniya va Axaya o‘lkalaridagi barcha imonlilarga o‘rnak bo‘ldingiz.
8 Rabbimizning kalomi sizlardan faqatgina Makedoniya va Axayaga yoyilib qolmadi. Sizlarning Xudoga bo‘lgan imoningiz hamma joyda mashhur bo‘ldi. Shuning uchun endi bizning biror narsa gapirishimizga hojat qolmadi.
9 Bizni yaxshi qabul qilganingiz haqida, barhayot va haqiqiy Xudoga xizmat qilaylik, deya butlardan yuz o‘girib, Xudoga yuz burganingiz haqida hamma gapiryapti.
10 Xudoning O‘g‘li Isoning samodan tushishini kutayotganingiz haqida ham gapiryaptilar. Xudo O‘z O‘g‘li Isoni tiriltirgan, Iso bizni kelajak g‘azabdan qutqaradi.