Salonikaliklarga birinchi maktub 4 bob

1 Xudoni mamnun qiladigan hayot kechiring. 13 Rabbimiz Isoning kelishi.

1 Xullas, ey birodarlar, Xudoni mamnun qilib yashashni bizdan o‘rgandingiz. Ha, mana shu tarzda yashayapsiz. Endi Rabbimiz Iso nomidan sizlarga yolvoramiz, shu tarzda yashashga astoydil harakat qilavering.
2 Rabbimiz Iso bizga bergan vakolat bilan sizlarga qanday yo‘l–yo‘riq ko‘rsatganimizni bilasiz.
3 Sizlarning muqaddas bo‘lishingiz Xudoning irodasidir. Shuning uchun jinsiy axloqsizlik qilmang.
4 Har biringiz muqaddaslik va izzat–hurmatga loyiq holda o‘zingizni tuta bilishingiz kerak.
5 Xudoni bilmagan butparastlarday bo‘lib, shahvoniy hislaringizga qul bo‘lmang.
6 Jinsiy hayot tarziga kelganda, o‘z birodarlaringizning ishonchini suiiste’mol qilmang, ularga xiyonat qilmang. Mana shunday hamma gunohlar uchun Egamiz jazolaydi. Biz sizlarga bu haqda oldindan aytib, qattiq ogohlantirganmiz.
7 Xudo bizni harom yo‘ldan yurishga emas, balki muqaddas bo‘lib yashashga chaqirdi.
8 Shunday ekan, kim mana shu ta’limni rad qilsa, insonlarni emas, sizlarga O‘z muqaddas Ruhini beradigan Xudoni rad qilgan bo‘ladi.
9 Birodarlik muhabbati haqida esa sizlarga yozishning hojati yo‘q, chunki bir-biringizni yaxshi ko‘rishni Xudodan o‘rgangansiz.
10 Zotan, sizlar Makedoniya o‘lkasi bo‘ylab yashovchi barcha birodarlaringizga ham shunday munosabatda bo‘lyapsizlar. Shunga qaramay, ularni yanada ko‘proq yaxshi ko‘ring, deb undaymiz.
11 Sizlarga aytganimizday, osoyishta hayot kechirishni, o‘z ishingiz bilan mashg‘ul bo‘lishni, qo‘llaringiz mehnati bilan tirikchilik qilishni o‘z oldingizga maqsad qilib qo‘ying.
12 Shunda Rabbimiz Isoga ishonmaydiganlarning izzat–hurmatini qozonasiz va boshqalarning qo‘liga qarab qolmaysiz.
13 Birodarlar, umidsiz yashayotgan boshqa odamlar kabi qayg‘uga to‘lmang, deb bu olamdan o‘tganlar haqidagi haqiqatni sizlarga bildirishni xohlaymiz.
14 Biz Isoning o‘lib, tirilganiga ishonamiz. Shunday ekan, Isoga ishongan holda hayotdan ko‘z yumgan imonlilarni ham Xudo tiriltirib, O‘z oldiga olib ketishiga aminmiz. Bu voqea Iso kelganda yuz beradi.
15 Rabbimiz Isoning ta’limoti bo‘yicha sizlarga aytamizki, o‘sha paytda biz, hali tirik bo‘lganlar, o‘lgan birodarlarimizdan oldin emas, ular bilan birga Isoni qarshilab olamiz.
16 Zotan, Rabbimiz Iso Masih buyuk bir sado, bosh farishtaning ovozi va Xudoning karnayi sadosi ostida kelganda, birinchi bo‘lib Unga ishongan holda o‘lganlar tiriladi.
17 So‘ng biz, hali tirik bo‘lganlar, havoda Rabbimizni qarshilab olish uchun ular bilan birga bulutlarda ko‘tarilamiz. Shunday qilib, hammamiz Rabbimiz bilan abadiy birga bo‘lamiz.
18 Shuning uchun mana shu so‘zlar bilan bir–biringizga dalda bering.