Salonikaliklarga birinchi maktub 3 bob

1 Oxiri chiday olmadik. Ukamiz Timo‘tiyni oldingizga yuborishga qaror qildik. Biz Afina shahrida yolg‘iz qoldik.
2 Masih haqidagi Xushxabarni targ‘ib etishdagi Xudoning xizmatida Timo‘tiy bizning hamkorimizdir.
3 Azob–uqubatlar tufayli yo‘ldan toymasligingiz uchun Timo‘tiy sizlarni imonda mustahkamlab, dalda bersin, dedik. Qiyinchiliklarga uchrashimiz peshonamizga yozilganini o‘zingiz bilasiz–ku!
4 Axir, azob– uqubatlarga uchraymiz, deb oldingizda bo‘lganimizda sizlarni ogohlantirgandik. Mana, biz aytganimizdek bo‘ldi.
5 Shuning uchun ortiqcha chiday olmay, imoningiz haqida bilib kelsin, deb Timo‘tiyni yubordim. Shayton sizlarni vasvasaga solib, ishimizni bekor qilmagandir, deb umid qilgan edim.
6 Mana, Timo‘tiy sizlarning oldingizdan qaytib keldi. Bizga sizlarning imoningiz va sevgingiz haqida yaxshi xabar olib keldi. Biz sizlarni sog‘inganimizdek, sizlar ham bizni sog‘inib qolibsiz. Bizni yaxshi so‘zlar bilan eslar ekansiz. Timo‘tiy bularni bizga aytib berdi.
7 Shunday qilib, birodarlar, qiyinchiliklar va azob–uqubatlarda bo‘lsak ham, sizlarning imoningiz haqida eshitib, ancha tasalli topdik.
8 RabbimizIsoga bo‘lgan imoningiz qat’iy ekan, endi biz yengil nafas olib yashaymiz.
9 Sizlar tufayli biz Xudo oldida quvonchga to‘lib yuribmiz. Shunday ekan, qanday qilib Xudoga o‘z minnatdorchiligimizni bildirmay tura olamiz?!
10 Sizlar bilan yana diydor ko‘rishaylik, imoningizga imon qo‘shaylik, deb kechayu kunduz jon–jahdimiz bilan ibodat qilyapmiz.
11 Otamiz Xudoning O‘zi va Rabbimiz Iso Masih sizlarning oldingizga borishimiz uchun yo‘l ochsin.
12 Sizga bo‘lgan mehrimiz to‘lib–toshgani kabi, Rabbimiz sizlarning ham bir–biringizga va boshqa hammaga bo‘lgan mehr–muhabbatingizni to‘ldirib– toshirsin.
13 Shunda qalblaringiz sobit bo‘ladi, Rabbimiz Iso O‘z farishtalari bilan kelganda, sizlar Otamiz Xudo oldida aybsiz va pok tura olasizlar.