Xalqaro kutubxona

Kitoblar, Audio, Video, Foydali bog’lamlar, Qo’shish
Read more  >

ZABUR 1-SANO Solihning halovati, fosiqning halokati

Solihning halovati, fosiqning halokati
Read more  >

Xudo xizmatida yashashimiz

Shunday qilib, ey birodarlarim, Xudoning marhamati haqi sizlarga yolvoraman: Xudoga oqilona xizmat qila olishingiz uchun vujudingizni tirik, muqaddas, Xudoga manzur bo‘ladigan qurbon qilib bag‘ishlanglar.
Read more  >

Sevgi – eng oliy xislat

Sevgi sabrli va ko‘ngilchandir. Sevgi hasad qilmas, kekkaymas, shishinmas. 5. Sevgi beboshlik qilmas, xudbinlik qilmas, achchiqlanmas, kek saqlamas. 6. Sevgi nohaqlikka sevinmas, aksincha, haqiqat ila shod bo‘lur. 7. Sevgi har narsani ko‘tarar, har yo‘lda
Read more  >

Yuhanno 3:16

Yuhanno Muqaddas xushxabar - Yangi Ahd. Muqaddas Kitob - Injil.
Read more  >
  • 1