Sevgi – eng oliy xislat

1. Agar men insonlarning va farishtalarning tillarida gapirsam-u, lekin sevgim bo‘lmasa, jaranglaydigan mis cholg‘u, yangraydigan zang bo‘lib qolaman. 2. Agar bashoratgo‘y bo‘lsam, agar butun sirlardan voqif bo‘lib, har qanday ilmni bilsam, agar tog‘larni ko‘chiradigan imonga ega bo‘lsam-u, lekin sevgim bo‘lmasa, men hech narsa emasman. 3. Agar butun yer-mulkimni taqsimlab bersam, hatto badanimni yondirishga topshirsam-u, lekin sevgim bo‘lmasa, menga hech foydasi yo‘q.

4. Sevgi sabrli va ko‘ngilchandir. Sevgi hasad qilmas, kekkaymas, shishinmas. 5. Sevgi beboshlik qilmas, xudbinlik qilmas, achchiqlanmas, kek saqlamas. 6. Sevgi nohaqlikka sevinmas, aksincha, haqiqat ila shod bo‘lur. 7. Sevgi har narsani ko‘tarar, har yo‘lda ishonch hosil qilar, har sharoitda umid saqlar, har narsaga toqat qilar.

8. Sevgi aslo ado bo‘lmas. Payg‘ambarlar bashorati bo‘lsa, tamom bo‘lg‘usi. Tillar bo‘lsa, jim bo‘lg‘usi. Bilim bo‘lsa, bartaraf bo‘lg‘usi. 9. Bizning bilimimiz hali to‘liqsiz, bashorat qilishimiz to‘liqsizdir. 10. Kamolot kelganda esa, to‘liqsiz narsa bartaraf bo‘lajak. 11. Men bola bo‘lganimda, bola kabi gapirar, bola kabi fikr qilar, bola kabi muhokama qilar edim. Voyaga yetgach, bolalikni qoldirdim. 12. Shu singari, biz hozir go‘yo xira oynaga qaragandek ko‘ryapmiz, lekin u vaqtda yuzma-yuz ko‘rajakmiz. Hozir men qisman bilyapman, lekin u vaqtda o‘zim bilinganim kabi bilajakman.

13. Endilikda bu uch narsa qoladi: ishonch, umid, sevgi. Sevgi esa eng a’losidir.

KORINFLIKLARGA BIRINCHI MAKTUBI 13–BOB