ZABUR 1-SANO Solihning halovati, fosiqning halokati

1. Saodatli odamdir u,

Fosiqlar maslahatiga yurmas,

Gunohkorlar yo‘liga kirmas,

Buzuqilar yig‘inida o‘tirmas.

2. Illo Xudovandning Qonunidir* uning zavqu orzusi,

Tunu kun Tangri Qonuni ila banddir fikri-zikri.

3. Oqar suvlar kanoriga o‘tqazilgan,

Mevasini mavsumida tugadigan,

Barglari esa so‘lmaydigan daraxt kabidir u kishi.

U neki qilsa, tole unga yordir.

 

4. Fosiqlar esa-chi bunday emaslar,

Balki shamolda to‘zg‘ib ketgusi to‘pondirlar.

5. Shu bois fosiqlar hukm qilinganda bosh ko‘tarmas,

Gunohkorlar esa solihlar majlisida tura olmas.

 

6. Xudovand solihlar yo‘lini asrar,

Fosiqlar esa o‘z yo‘lida halok bo‘lar.

 

ZABUR 1-SANO