Korinfliklarga ikkinchi maktub 1 bob

1–BOB - Korinfliklarga ikkinchi maktub

1.Duoyi salom  3.Tasalli manbayi — Xudo  12.Pavlusning safar rejalari o‘zgaradi

 

1 Xudoning irodasi bilan Iso Masihninghavoriysi bo‘lgan men — Pavlusdan va birodarimiz Timo‘tiydan Xudoning Korinf shahridagi jamoatiga hamda Axaya hududidagi barcha Xudoning azizlariga salom!
2 Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masih sizlarga inoyatu tinchlik ato qilsin.
3 Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga, har turli tasallining manbayi bo‘lgan Xudo — marhamatli Otaga hamdu sanolar bo‘lsin!
4 Har xil azob–uqubatlarga uchraganimizda Xudo bizga tasalli beradi. Shunday ekan, biz ham azob chekayotgan insonga tasalli bera olamiz. Xudo bizga bergan tasalli bilan uni ovuntira olamiz.
5 Masihga o‘xshab biz qanchalik ko‘p azob cheksak, Xudo bizga Masih orqali shunchalik ko‘p tasalli beradi.
6 Biz azob–uqubatlarga duchor bo‘layotgan ekanmiz, sizlar tasalli va najot topishingiz uchun shunday bo‘lyapti. Biz tasalli topayotgan bo‘lsak, bu ham sizlar tasalli topishingiz uchundir, toki sizlar ham bizga o‘xshab azob–uqubatlarga uchraganingizda bardosh bera oling.
7 Sizlar nafaqat azob–uqubatlarimizga, balki tasallimizga ham sherik bo‘lishingizga hech shubhamiz yo‘q.
8 Ey, birodarlar, biz shuni istar edikki, sizlar Asiya viloyatida biz chekkan azoblardan bexabar qolmanglar. Biz haddan tashqari, chidab bo‘lmas darajada azob–uqubat tortdik, hatto tirik qolishimizdan ham umidimizni uzgan edik.
9 O‘lim muqarrar ekanligiga amin bo‘lgan edik. Bularning hammasi bizning o‘zimizga emas, balki o‘liklarni tiriltiradigan Xudoga umid bog‘lashimiz uchun sodir bo‘ldi.
10 Haqiqatan ham Xudo bizni shunday og‘ir o‘lim tahlikasidan qutqardi va yana qutqaradi ham. Ha, U bizni yana qutqaradi, deb Undan qattiq umid qilamiz.
11 Sizlar ham ibodatlaringiz orqali bizning faoliyatimizga sherik bo‘lyapsizlar. Buni ko‘rib, ko‘pchilik biz uchun Xudoga shukr aytadi, chunki ko‘plarning biz uchun qilgan iltijolari natijasida Xudo bizga iltifot ko‘rsatdi.
12 Vijdonimiz guvohlik berib turibdi, biz bu dunyoda, ayniqsa sizlar bilan bo‘lgan munosabatimizda Xudo ato qilgan soddalik va samimiylik bilan ish tutdik. Biz dunyoviy donolikka emas, balki Xudoning inoyatiga tayanib harakat qildik. Faxrlanishimizning sababi mana o‘shadir.
13 Sizlar o‘qib, tushuna oladiganlardan boshqa hech narsa yozmaymiz.
14 Sizlar hozir bizni qisman bo‘lsa–da tushunasizlar. Umid qilamanki, bir kun kelib sizlar quyidagini to‘la anglab olasiz: biz sizlardan qanday faxrlansak, sizlar ham Rabbimiz Iso keladigan kunda bizdan shunday faxrlana olasizlar.
15 Yuqorida aytib o‘tganlarimning to‘g‘riligiga ishonganim uchun, meni ikki marta ko‘rib, xursand bo‘lib qolinglar, degan niyatda sizlarning oldingizga bormoqchi edim.
16 Makedoniyaga borayotganimda sizlarning oldingizga kirib o‘tish, qaytishda ham sizlarning oldingizga borish niyatim bor edi. Shunday qilib, Yahudiyaga ketishimda yo‘lda uchrashi mumkin bo‘lgan ehtiyojlarimni qondirib, kuzatib qo‘yardingizlar.
17 Shunday rejalarim bor edi. O‘sha rejalar amalga oshmasa, yengiltaklik bilan harakat qilgan bo‘lamanmi?! Yoki men reja qilayotgan paytda goh “ha”, goh “yo‘q”, deydigan, betayin odamlardanmanmi?!
18 Xudo ishonchlidir, shuning uchun sizlarga yetkazgan xabarimiz ham hech o‘zgarmaydi.
19 Silvan, Timo‘tiy va men sizlarga Xudoning o‘g‘li — Iso Masih haqida aytganmiz. Iso Masih o‘zgaruvchan emas. U doimo sadoqatlidir.
20 Iso Masih orqali Xudo O‘z va’dalarini bajaradi, shuning uchun biz ham Iso Masih orqali Xudoni ulug‘lab, “Omin, iloyim shunday bo‘lsin”, deymiz.
21 Xudoning O‘zi bizni ham, sizlarni ham Iso Masihga bo‘lgan imonimizda mustahkam qiladi. U bizni O‘zi uchun tanlab oldi.
22 Bizga O‘z muhrini bosib, kelajakdagi qut–barakalarning kafili sifatidaMuqaddas Ruhni berdi.
23 Xudo shohid, o‘z jonim haqqi aytyapman, sizlarni ayaganim uchun hanuz Korinfga bormadim.
24 Biz sizlarning imoningiz ustidan hukmdormiz, demoqchi emasman, chunki sizlar imonda mahkam turibsizlar. Xizmat qilishimizdan maqsad quvonchingizni ko‘paytirishdir.