O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Korinfliklarga ikkinchi maktub 1:21


IBT, 2008 Худонинг Ўзи бизни сизлар билан бирга Масиҳ уммати қилиб, мустаҳкам пойдеворли қилди, Ўзига ажратиб олди,
IBT, 2013 Xudoning O‘zi bizni ham, sizlarni ham Iso Masihga bo‘lgan imonimizda mustahkam qiladi. U bizni O‘zi uchun tanlab oldi.