Korinfliklarga ikkinchi maktub 13 bob

1 So‘nggi pand–nasihatlar va salomlar.

1 Men endi sizlarning oldingizga uchinchi marta boraman. O‘zingiz bilasiz, har bir ish ikkita yoki uchta guvohning so‘zlari asosida ko‘rib chiqiladi.
2 Men sizlarning oldingizga ikkinchi marta borganimda gunoh qilganlarni ham, qolganlarni ham ogohlantirgan edim. Endi sizlarning oldingizda bo‘lmasam ham, yana ogohlantirib aytyapman, keyingi safar gunoh qilganlarning hech birini ayamayman.
3 Masih men orqali gapirayotganini isbotlashimni xohlayapsiz. Mening xatti–harakatim buning dalili emasmi?! Masih sizlarga zaiflik bilan munosabat qilmaydi, U orangizda O‘z qudratini namoyish qilmoqda.
4 U insoniy tanasining zaifligi tufayli xochga mixlanib o‘ldirilgan edi, ammo endi Xudoning qudrati tufayli tirikdir. Biz ham Masihning insoniy zaifligiga sherik bo‘lsak–da, o‘zingiz ko‘rasiz, Xudoning qudrati tufayli Masihning hayotiga ham sherikmiz.
5 O‘zingizni o‘zingiz tekshirib ko‘ringlar. Qani, imonda turibsizlarmi? O‘zingizni sinab ko‘ringlar. Iso Masih orangizda ekanligini bilmaysizmi? Buni bilmasangiz, sinovdan o‘tmagan bo‘lasiz.
6 Biz sinovdan o‘tganligimizni bilasiz, degan umiddaman.
7 Sizlar hech qanday yomon ishlar qilmasligingizni Xudodan iltijo qilamiz. Bu bizning sinovdan o‘tganligimizni isbotlash uchun emas. Mabodo, biz sinovdan o‘tmagan bo‘lib tuyuladigan bo‘lsak ham, sizlar to‘g‘ri ish qilavering.
8 Zotan, biz haqiqatga qarshi tura olmaymiz, balki haqiqat yo‘lida ish tutamiz.
9 Bizlar zaif, sizlar esa kuchli bo‘lganingizdan xursandmiz. Axir, Xudoga iltijoimiz sizlarning komil bo‘lishingizdir.
10 Shuning uchun sizlarning yoningizda bo‘lmasam ham shularni yozyapman. Toki oldingizga borganimda Egamiz menga bergan hokimiyat bilan sizlarga qattiq muomala qilmayin. Axir, menga bu hokimiyat sizlarni vayron qilish uchun emas, balki imoningizni mustahkam qilish uchun berilgan.
11 Shunday qilib, birodarlarim, endi sizlar bilan xayrlashay. Kamolotga intilaveringlar, bir– biringizga dalda beringlar, hamfikr bo‘linglar, o‘zaro ahil–inoq bo‘lib yashanglar. Shunda mehr– muhabbat va tinchlik manbayi bo‘lgan Xudo sizlar bilan bo‘ladi.
12 Bir–biringiz bilan o‘pishib ko‘rishinglar. Xudoning bu yerdagi hamma azizlari sizlarga salom aytyapti.
13 Rabbimiz Iso Masihning inoyati, Xudoning mehr–muhabbati va Muqaddas Ruhning hamrohligi hammangizga yor bo‘lsin!