Korinfliklarga ikkinchi maktub 5 bob

1 Samoviy maskanimiz. 11 Xudo bilan yarashish.

1 Bilamizki, biz makon qilgan bu tanamiz yer yuzidagi bir kulbadaydir. Bu kulba xarob bo‘lganda, Xudo samoda bizga qo‘l bilan qurilmagan mangu bir uy beradi.
2 Biz samoviy maskanimizga yetishishni kutib, bu yerdagi kulbada, ya’ni tanamizda oh chekib yuribmiz.
3 Xudo bizga samoviy tana beradi, ruhimiz maskansiz qolmaydi.
4 Bu tanamizda ekanmiz, xuddi og‘ir yuk ostida qolgandek oh–nola chekamiz. O‘lishni xohlamaganimiz uchun oh–nola qilamiz. Samoviy tana darhol bu moddiy tananing o‘rnini olishini istaymiz. Axir, o‘shanda mangu tana foniy tananing o‘rnini egallaydi.
5 Xudo bizni mana shu maqsad uchun yaratgan va bunga kafil sifatida bizga Muqaddas Ruhni ato qilgan.
6 Biz bu tanada bo‘lganimizda samoviy maskanimizdan va Egamizdan uzoqda ekanligimizni bilsak ham ishonchimiz barqaror.
7 Axir, biz ko‘zga ko‘rinadigan narsalarga emas, balki imonimizga tayanib hayot kechiramiz.
8 Ha, ishonchimiz barqaror, shuning uchun bu tanalarimizni tashlab, Egamiz bilan birga samoda maskan qilishni afzal ko‘ramiz.
9 Xoh mana shu foniy tanada bo‘laylik, xoh abadiy maskanda bo‘laylik, bizning maqsadimiz Egamizni mamnun qilishdir.
10 Chunki har birimiz Masihning hukm kursisi oldida hozir bo‘lishimiz kerak. Shunda har birimiz, xoh yaxshi ishlar bo‘lsin, xoh yomon, qilganlarimizga yarasha mukofot yoki jazo olamiz.
11 Biz Xudodan qo‘rqish nimaligini bilganimiz uchun boshqalarni ham Xushxabarga ishonishga da’vat qilamiz. Biz qanday odam ekanligimiz Xudoga ayondir, umid qilamanki, sizlar ham bizning qandayligimizni ochiq–oydin bilasizlar.
12 Biz o‘zimizga o‘zimiz tavsiya bermayapmiz. Aksincha, sizlarga biz bilan faxrlanish imkonini beryapmiz. Shunda insonning qalbidagi o‘y–xayolu fazilatlari bilan emas, balki tashqi qiyofasi bilan maqtanadiganlarga sizlar o‘rinli javob bera olasizlar.
13 Agar biz boshqalarga aqldan ozganday ko‘rinsak, bu Xudoga shuhrat keltirish uchundir. Aqlimiz joyida bo‘lsa, bu sizlarning manfaatingiz uchundir.
14 Axir, Masihning bizga bo‘lgan muhabbati bizni rag‘batlantiradi. Bir Odam hamma uchun o‘lgan bo‘lsa, demak biz hammamiz o‘lganmiz, degan xulosaga keldik.
15 Ha, Masih hamma uchun o‘ldi, toki yashayotganlar endi o‘zlari uchun emas, balki ular uchun o‘lgan va tirilgan Masih uchun yashasinlar.
16 Shu sababdan endi biz hech kimga insoniy nuqtayi nazardan baho bermaymiz. Bir vaqtlar Masihga ham insoniy nuqtayi nazardan baho bergan edik, endi esa unday qilmaymiz.
17 Binobarin, kim Masihga tegishli bo‘lsa, u yangi ijoddir. Eski hayot o‘tib ketdi, yangisi kirib keldi.
18 Bularning hammasi Xudodandir. U Masih orqali bizni O‘zi bilan yarashtirdi hamda boshqalarga Xudo bilan yarashish yo‘lini ko‘rsatish xizmatini bizga berdi.
19 Ha, insonlarning gunohlarini ularning o‘zlariga qarshi hisoblamasdan, Xudo dunyoni Masih orqali O‘zi bilan yarashtirdi. Yarashish haqidagi bu xabarni yetkazishni esa bizga topshirdi.
20 Shunday qilib, biz Masihning elchilarimiz, Xudo biz orqali insonlarga murojaat etyapti. Masih nomidan yolvoryapmiz: Sizlar ham Xudo bilan yarashinglar.
21 Axir, Xudo bizni Masih orqali oqlash uchun gunohsiz bo‘lgan Masihni gunohkorni jazolaganday, jazoladi.