Korinfliklarga ikkinchi maktub 2 bob

5 Gunoh qilgan odamni kechirish haqida. 12 Pavlusning Troas shahridagi bezovtaligi. 14 Masih orqali qozoniladigan g‘alaba.

1 Yana xafagarchilik keltirib chiqarmaslik uchun sizlarning oldingizga bormaslikka qaror qildim.
2 Axir, sizlarni xafa qilsam, menga xursandchilik keltiradiganlarni xafa qilgan bo‘laman–ku! Unday holda, kim meni xursand qiladi?!
3 Oldingi maktubni yozganimning sababi ham shudir, toki sizlarning oldingizga borganimda oramizda xafagarchilik bo‘lmasin, axir, menga katta quvonch keltiradiganlar sizlar emasmi?! Ishonchim komilki, mening quvonchim sizlarning quvonchingizdir.
4 Sizlarni xafa qilish uchun emas, balki sizlarni qanchalik yaxshi ko‘rishimni ko‘rsatish uchun o‘sha maktubni yozgan edim. U maktub chuqur qayg‘u, iztirob va ko‘z yoshlari bilan yozilgandi.
5 Gapni oshirib aytadigan bo‘lsak, meni xafa qilgan odam faqatgina meni emas, balki qaysidir darajada sizlarning hammangizni xafa qilgan bo‘ladi.
6 Ammo xafa qilgan odamga ko‘pchilik tomonidan berilgan jazo yetarli.
7 Endi bo‘lsa, uni kechirib, tasalli beringlar, toki u haddan ortiq qayg‘urib, tushkunlikka tushmasin.
8 Sizlardan o‘tinaman, unga bo‘lgan mehr–muhabbatingizni ko‘rsating.
9 Oldingi maktubimni yozishdan yana bir maqsadim shu edi, sizlar har jihatdan itoatkor ekanmisiz yoki yo‘qmi, shuni bilmoqchi edim.
10 Sizlar biror kishini kechirsangiz, men ham uni kechiraman. Birortasi kechirishim kerak bo‘ladigan biror ayb ish qilgan bo‘lsa, sizlarning manfaatingizni ko‘zlab, Masihning huzurida uni kechiraman.
11 Shaytonga aldanib qolmaylik, axir, uning fitnalaridan bexabar emasmiz–ku!
12 Masih haqidagi Xushxabarni e’lon qilish uchun Troas shahriga borganimda, Egamiz menga yo‘l ochib bergan edi.
13 Ammo ruhim notinch edi, chunki birodarim Titusni u yerda topa olmadim. Shuning uchun u yerdagilar bilan xayrlashib, Makedoniyaga jo‘nadim.
14 Xudoga shukr! Xudo bizga Masihning tantanali yurishida ishtirok etishga nasib etdi. Atirning hidi qanday taralsa, xuddi shu singari, har yerda va har doim Xudo biz orqali O‘zi haqidagi xabarni tarqatmoqda.
15 Masih haqidagi xushxabarni yoyar ekanmiz, biz najot topadiganlar orasida ham, halok bo‘ladiganlar orasida ham Xudoga xush keladigan tutatqi nazrining hidiga o‘xshaymiz.
16 Bu hid halok bo‘ladiganlar uchun o‘lim hididir, najot topadiganlar uchun esa hayotbaxsh xushbo‘y hiddir. Bunday yuksak mas’uliyatga Xudo bizni loyiq topdi.
17 Mana, biz ko‘pchilik kabi, Xudoning kalomini bozorga solmaymiz. Aksincha, Xudo tomonidan yuborilgan va Masih xizmatida bo‘lgan kishilardek, Xudoning ko‘zi oldida sof ko‘ngil bilan voizlik qilmoqdamiz.