Butrusning ikkinchi maktubi 1 bob

1–BOB - Butrusning ikkinchi maktubi

1.Duoyi salom 3.Masihning da’vatiga munosib bo‘linglar 16.Masihning kelishi afsona emas

 

1 Iso Masihning quli va havoriysi men, Shimo‘n Butrusdan, biz kabi qadrli bir imonga ega bo‘lgan birodarlarga salom! Xudoyimiz va Najotkorimiz Iso Masih odil bo‘lgani uchun hammamizga birday baraka bergan.
2 Sizlar Xudoni va Rabbimiz Isoni tanib–bilar ekansiz, Xudoning cheksiz inoyati va tinchligi doim sizlarga yor bo‘lsin.
3 Rabbimiz Iso O‘z ulug‘vorligi va ezguligi ila bizni da’vat etib, O‘zini bizga tanitdi. Endi biz Xudoga munosib hayot kechira olamiz, chunki Rabbimiz ilohiy qudrati bilan bizga zarur bo‘lgan barcha fazilatlarni ato etdi.
4 Masihning sharofati bilan biz Xudo va’da qilgan barakalarni oldik. Endi sizlar buzg‘unchi ehtiroslar dastidan avj olgan bu dunyoning axloqsizligidan qochib, Xudoning ilohiy tabiatidan bahramand bo‘la olasizlar.
5 Bularni yodingizda tutib, Xudoga munosib hayot kechirish uchun jon kuydiringlar. Imoningizni fazl–kamolot, ilmu ma’rifat,
6 vazminlik, sabr–toqat, diyonat,
7 birodarlaringizga bo‘lgan mehr–oqibat va tugal muhabbat bilan boyitinglar.
8 Agar bu xislatlarga ega bo‘lib, ularni kamol toptirayotgan bo‘lsangiz, demak, Rabbimiz Iso Masihni haqiqatdan tanib bilgan bo‘lasiz. Kunlaringiz behuda o‘tmagan bo‘ladi, Masihni bilganingiz hayotingizda o‘z samarasini beradi.
9 Bu xislatlarga ega bo‘lmaganlar esa kaltabin va ko‘rdirlar, ular avvalgi gunohlaridan poklanganini unutganlar.
10 Shunday ekan, ey birodarlarim, Masih sizlarni tanlaganini va da’vat etganini tasdiqlashga astoydil harakat qilinglar. Aytilgan xislatlarga ega bo‘lsangiz, imondan qaytib ketmaysizlar.
11 Shunda Rabbimiz va Najotkorimiz Iso Masihning O‘zi abadiy Shohligi eshiklarini sizlarga keng ochib beradi.
12 Sizlar aytganlarimning hammasini bilasizlar, o‘zlaringiz Masih haqida o‘rgangan haqiqatda sobit turibsizlar. Shunga qaramay, bularni sizlarga doimo eslatib turishni xohlayman.
13 Tirik ekanman, bularni yodingizga solishni kanda qilmayman. Bu men uchun farz,
14 chunki hademay bu olamdan ko‘z yumishimni bilaman. Rabbimiz Iso Masihning O‘zi buni menga ma’lum qilgan.
15 Bu dunyodan o‘tib ketganimdan keyin ham sizlar aytganlarimni esda saqlanglar, deb men bu mavzuni qo‘limdan kelgancha batafsil yoritib berishga harakat qildim.
16 Rabbimiz Iso Masihning kuch–qudrat bilan kelishi afsona emas. Biz sizlarga o‘rgatgan bu ta’limotni o‘zimiz to‘qib chiqarmadik. Axir, Masihning ulug‘vorligini o‘z ko‘zimiz bilan ko‘rgan edik.
17 Otamiz Xudo muqaddas tog‘da Masihni shon–sharaf ila yuksaltirganda biz o‘sha yerda edik.
18 Dabdabali va ulug‘vor Xudoning samodan: “Bu Mening sevikli O‘g‘limdir, Undan mamnunman”, — degan ovozini eshitdik.
19 Bundan tashqari, biz payg‘ambarlarning bashoratlariga to‘liq ishonamiz. Sizlar ham ularning so‘zlariga diqqat etsangizlar, yaxshi qilgan bo‘lasizlar. Zero, bu so‘zlar Masih keladigan kungacha sizlar uchun go‘yo zulmatda nur sochib turgan chiroqday bo‘ladi. So‘ng Masihning O‘zi keladi. Uning kelishi tong yulduzi kabi bo‘lib, yangi zamonning boshlanishidan darak beradi, Masihning nuri qalblaringizni yoritadi.
20 Eng avvalo shuni bilinglarki, Muqaddas Bitiklardagi bashoratlarning hech biri payg‘ambarlarning shaxsiy talqini emas.
21 Hech bir haqiqiy payg‘ambar o‘zining insoniy xohishi bilan bashorat qilgan emas. Bu payg‘ambarlar Muqaddas Ruh tomonidan boshqarilib, Xudoning so‘zlarini gapirganlar.