Korinfliklarga ikkinchi maktub 8 bob

1 Quddusdagi jamoat uchun hadya. 16 Titus va uning yo‘ldoshlari.

1 Endi birodarlar, Xudoning Makedoniyadagi jamoatlarga ko‘rsatgan inoyati haqida sizlarga aytmoqchimiz.
2 Ular og‘ir kulfatlarga yo‘liqib, sinalgan bo‘lsalar–da, jo‘shqin bir sevinchga to‘lib toshdilar, o‘ta kambag‘al bo‘lsalar–da, yuraklari saxiylikka boy ekanligini ko‘rsatdilar.
3 Ular o‘z xohishlari bilan, qo‘llaridan kelgancha, hatto imkonlaridan ortiq xayr–ehson berganlariga men shohidman.
4 Ular, Xudoning Quddusdagiazizlariga yordam berishda ishtirok etaylik, deb bizdan o‘tinib so‘radilar.
5 Hatto umid qilganimizdan ham ziyodrog‘ini qildilar. Xudoning irodasi bo‘yicha ular avval o‘zlarini RabbimizIsoga, keyin esa bizga bag‘ishladilar.
6 Titus sizlarning orangizda boshlagan xayrli ishini bitirsin, deb uni rag‘batlantirdik.
7 Sizlar imon va ilm–ma’rifatga boy, gapga chechan, notiqlikda mohirsizlar, g‘ayratu tirishqoqlikda hech kimdan qolishmaysiz, qalbingizdagi biz tufayli uyg‘ongan mehr–muhabbatingiz cheksizdir. Shunday ekan, bu xayrli ish orqali saxiyligingizning cheksizligini ham ko‘rsating.
8 Men buni sizlarga buyruq tariqasida emas, balki mehr–muhabbatingizning samimiyligini isbot qilinglar, deb aytyapman. Shuning uchun boshqalarning g‘ayratiyu tirishqoqligiga e’tiboringizni qaratyapman.
9 Axir, o‘zingiz Rabbimiz Iso Masihning ko‘rsatgan inoyatini bilasizlar–ku, U boy bo‘lsa ham, sizlarni boy qilish uchun kambag‘al bo‘ldi.
10 Yuqorida aytib o‘tilgan xayr–ehsonlar haqida maslahatim quyidagichadir. O‘tgan yili nafaqat o‘sha xayrli ishni qilishni boshladingiz, balki bu ishga qo‘shilish haqida o‘zingiz xohish ko‘rsatgan edingiz.
11 Endi o‘z manfaatingiz uchun xayrli ishingizni oxiriga yetkazinglar, qanday ishtiyoq bilan boshlagan bo‘lsangiz, shunday qilib, qo‘lingizdan kelganicha bitirishga harakat qilinglar.
12 Agar inson hadya berishni xohlasa, undan yo‘q bo‘lgan narsa talab qilinmaydi, balki o‘zida bor narsasini bergani qabul qilinadi.
13 Boshqalarning hayoti yengillashib, sizlar esa og‘ir ahvolda qolishingizni istamaymiz. Hammaning orasida tenglik bo‘lsin.
14 Hozirgi paytda sizlardagi baraka ulardagi yetishmovchiliklarni to‘ldirsin, yana boshqa bir paytda ulardagi baraka sizlardagi yetishmovchiliklarni to‘ldirsin, shunday qilib tenglik bo‘lsin.
15 Muqaddas Bitiklarda quyidagicha yozilgan: “Ko‘p yig‘ishtirganlardan hech narsa ortib qolmadi, oz yig‘ishtirganlar uchun esa yetarli bo‘ldi.”
16 Xudoga shukr! Men sizlarga qanday g‘amxo‘r bo‘lsam, Titusning diliga U sizlarga nisbatan shunday g‘amxo‘rlikni jo qildi.
17 Axir, Titusdan sizlarning oldingizga borishni iltimos qilganimda, u nafaqat rozi bo‘ldi, balki xohish va ishtiyoq bilan bordi.
18 U bilan birga barcha jamoatlarda, Xushxabarning voizi, deb maqtalgan birodarni ham yubordik.
19 Xayrli ishda yordam qilsin, deb jamoatlar uni bizga yo‘ldosh qilib sayladilar. Biz bu ishni Egamizni ulug‘lash uchun hamda o‘zimizning ishtiyoqimizni ko‘rsatish uchun qilyapmiz.
20 Saxiylik bilan berilgan xayr– ehsonlarni atalgan odamlarga yetkazishimizda hech qanday ayb ish qilmayotganimizni ko‘rsatish uchun o‘sha birodar bizning yo‘ldoshimiz bo‘ldi.
21 Biz nafaqat Egamizning nazarida, balki insonlar oldida ham to‘g‘ri ishni qilishga harakat qilyapmiz.
22 Titus va va’zxon birodarga qo‘shib, yana bir birodarni ham yuboryapmiz. U biz tomondan ko‘p sinalgan va har jihatdan g‘ayratli ekanligini ko‘rsatgan. Sizlarga nisbatan ishonchi komil bo‘lgani uchun uning sizlarga xizmat qilish ishtiyoqi yanada ko‘proq.
23 Agar birov Titus haqida so‘rasa, u mening hamrohim va sizlar uchun xizmat qilayotgan hamkorim ekanligini aytinglar. Haligi ikki birodar esa jamoatlar tomonidan yuborilganlar va ular Masihga ulug‘vorlik keltiradilar.
24 Shunday qilib, jamoatlar oldida o‘sha birodarlarga bo‘lgan mehr–muhabbatingizni ko‘rsatib, ularga sizlarni maqtaganimiz bekor emasligini isbotlang.