Korinfliklarga ikkinchi maktub 4 bob

1 Sopol idishlardagi ulug‘ xazinamiz.

1 Biz Xudoning marhamati bilan yangi ahdning xizmatkorlari bo‘lganimiz uchun tushkunlikka tushmaymiz.
2 Aksincha, sirli va uyatli ishlar qilishdan, makr–hiyla ishlatishdan bosh tortib, Xudoning kalomini buzmay gapiramiz. Haqiqatni ochiq–oydin aytib, Xudoning huzurida o‘zimizni boshqa odamlarning hukmiga topshiramiz.
3 Xushxabarimiz sirli, to‘siq parda ortida turganday bo‘lib tuyulsa, u halok bo‘ladiganlar uchun shunday tuyuladi.
4 Bu dunyoning xudosi imonsizlarning ongini ko‘r qilib qo‘ygan. Shuning uchun ular Xushxabarning nurini ko‘ra olmaydilar. Bu Xushxabar Xudoning aniq tasviri bo‘lgan Masihning ulug‘vorligini ko‘rsatadi.
5 Biz o‘zimiz haqimizda emas, Rabbimiz Iso Masih haqida va’z qilamiz. Isoning yo‘lida sizlarning xizmatkoringizmiz.
6 Xudo dunyoni yaratganda O‘z so‘zi bilan zulmatdan nur yaratgan edi. Endi U O‘zining nuri bilan bizning yuraklarimizni ham yoritdi, Iso Masih siymosida porlab turgan O‘z ulug‘vorligini bizga ko‘rsatdi.
7 Shunday ajoyib xazinani sopol idishlarday bo‘lgan tanalarimizda olib yuribmiz. Shu orqali oliy qudrat bizga emas, Xudoga mansub ekanligi ko‘rinib turibdi.
8 Biz har tomonlama jabrlanamiz, ezilamiz, ammo sinmaymiz. Ko‘nglimiz alag‘da qolib, mushkul ahvolga tushsak ham umidimizni yo‘qotmaymiz.
9 Quvg‘in qilinamiz, lekin Xudo hech qachon bizni tashlab ketmaydi. Bizni yerga yiqitadilar, ammo yakson qila olmaydilar.
10 Iso Masih o‘limga ro‘baro‘ bo‘lganidek, biz ham azob–uqubat tortib, o‘lim tahlikasida yashayapmiz, toki Isoning hayoti bizning tanamizda namoyon bo‘lsin.
11 Iso Masihga tegishli bo‘lganimiz uchun biz doim o‘limga duchor bo‘lyapmiz, toki Isoning hayoti bizning foniy badanimizda namoyon bo‘lsin.
12 Shunday qilib, o‘lim xavfi ostida yashashimiz sizlarga abadiy hayot keltiradi.
13 Muqaddas Bitiklarda: “Ishonganim uchun gapirdim,” deb yozilgan. Bizda ham shunday imon bor, shuning uchun Xushxabar aytishni davom ettiraveramiz.
14 Bilamizki, Rabbimiz Isoni tiriltirgan Xudo bizni ham Isoga o‘xshatib tiriltiradi va sizlar bilan birga O‘zining huzuriga olib kiradi.
15 Boshimizdan o‘tganlarning hammasi sizlarning manfaatingiz uchundir. Xudoning inoyati ko‘pdan ko‘p odamlar orasida yoyilar ekan, Xudoga yanada ko‘p odamlar shukr aytadi va bundan Unga yanada ko‘proq shon–shuhrat keladi.
16 Shuning uchun ham umidimizni yo‘qotmaymiz. To‘g‘ri, bu foniy badanimiz xazon bo‘lyapti, ammo biz ruhan yangilanib boryapmiz.
17 Bizning o‘tkinchi, yengil azob–uqubatlarimiz bizga haddan tashqari ajoyib va abadiy ulug‘vorlik keltiradi.
18 Axir, biz ko‘rinadigan narsalarga emas, balki ko‘rinmaydigan narsalarga ko‘z tikkanmiz. Ko‘rinadigan narsalar o‘tib ketadi, ko‘rinmaydiganlari esa mangudir!