O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Korinfliklarga ikkinchi maktub 1:11


IBT, 2008 Чунки сизлар ҳам биз учун ибодат қилишда иштирок этиб келяпсизлар. Шундай кўп кишиларнинг илтижоси туфайли Худо бизга иноят кўрсатди, токи буни яна кўплар билиб, биз туфайли Худога шукр қилсинлар.
IBT, 2013 Sizlar ham ibodatlaringiz orqali bizning faoliyatimizga sherik bo‘lyapsizlar. Buni ko‘rib, ko‘pchilik biz uchun Xudoga shukr aytadi, chunki ko‘plarning biz uchun qilgan iltijolari natijasida Xudo bizga iltifot ko‘rsatdi.