O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Korinfliklarga ikkinchi maktub 1:17


IBT, 2008 Шундай ниятим бўла туриб, беқарорлик билан ҳаракат қилдиммикан? Ёки мен гоҳ ҳа-ҳа, гоҳ йўқ-йўқ дегандай, ўзбошимчалик билан ташаббус кўрсатдиммикан?
IBT, 2013 Shunday rejalarim bor edi. O‘sha rejalar amalga oshmasa, yengiltaklik bilan harakat qilgan bo‘lamanmi?! Yoki men reja qilayotgan paytda goh “ha”, goh “yo‘q”, deydigan, betayin odamlardanmanmi?!