O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Korinfliklarga ikkinchi maktub 1:8


IBT, 2008 Эй биродарлар, Асия вилоятида бошимизга келган кулфатлардан хабарсиз қолишингизни истамаймиз. Биз ҳаддан ташқари, чидаб бўлмайдиган даражада эзилдик, ҳатто соғ қолишга умидимизни йўқотган эдик.
IBT, 2013 Ey, birodarlar, biz shuni istar edikki, sizlar Asiya viloyatida biz chekkan azoblardan bexabar qolmanglar. Biz haddan tashqari, chidab bo‘lmas darajada azob–uqubat tortdik, hatto tirik qolishimizdan ham umidimizni uzgan edik.