O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Salonikaliklarga birinchi maktub 1:6


IBT, 2008 Шундай қилиб, сизлар кўп қайғуда бўлсангиз ҳам, Муқаддас Руҳдан илҳом олиб, ўзингизда севинч ҳосил қилдингизлар, Худонинг каломини қабул этиб, бизга ҳам, Раббимизга ҳам эргашдингизлар.
IBT, 2013 Sizlar bizdan va Rabbimiz Isodan o‘rnak oldingiz. Axir, ko‘p azob–uqubat chekkaningizga qaramay, MuqaddasRuh beradigan quvonch bilan Xudoning so‘zini qabul qildingiz.