Mark Muqaddas xushxabar 11 bob

1 Iso Quddusga tantanali kiradi. 12 Qurib qolgan anjir daraxti. 15 Iso oldi–sotdi qiluvchilarni Ma’baddan quvadi. 20 Ibodat va ishonch haqida. 27 Isoning hokimiyati haqida savol.

1 Iso shogirdlari bilan Quddusga yaqinlashib qolgan edilar. Ular Zaytun tog‘i etagidagi Baytfagiya va Baytaniya qishloqlariga yetib kelayotganlarida, Iso shogirdlaridan ikkitasiga dedi:
2 — Anavi qishloqqa boringlar. U yerga kirishingiz bilanoq, bog‘liq turgan va hech qachon minilmagan xo‘tikni ko‘rasizlar. O‘sha xo‘tikni yechib, bu yerga olib kelinglar.
3 Agar kimdir sizlardan: “Nima qilyapsizlar?” deb so‘rab qolsa, “Bu xo‘tik RabbimizMasihga kerak, xo‘tikni U darhol bu yerga qaytarib yuboradi”, deb javob beringlar.
4 Ular borib, ko‘chada darvoza yonida bog‘lab qo‘yilgan xo‘tikni ko‘rib, yechib olishdi.
5 U yerda turgan bir necha kishi ularga: — Nima qilyapsizlar? Nega xo‘tikni yechyapsizlar? — deb so‘rashdi.
6 Shogirdlar Iso buyurganidek javob berishdi, odamlar ularni qo‘yib yuborishdi.
7 Shogirdlar xo‘tikni Isoning oldiga olib kelishdi. Xo‘tik ustiga to‘nlarini tashlashdi, Iso xo‘tikka mindi.
8 Ko‘pchilik to‘nlarini yo‘lga poyandoz qilib yoydi. Boshqalar esa dashtdagi yashil novdalarni kesib, yo‘lga to‘shadilar.
9 Oldinda va orqada yurayotganlar shunday deb hayqirishardi: “Tasanno! Egamiz nomidan kelayotgan Inson baraka topsin!
10 Bobomiz Dovudning yaqinlashgan shohligi muborak bo‘lsin! Falak toqida Unga tasanno o‘qilsin!”
11 Iso Quddusga kirib, Ma’badga bordi, hamma narsani ko‘zdan kechirdi. Kun kech bo‘lib qolganidan, Iso o‘n ikki shogirdi bilan Baytaniya qishlog‘iga qaytib ketdi.
12 Ertasi kuni ular Baytaniyadan chiqqanlarida, Isoning qorni och edi.
13 U uzoqdan barglar bilan qoplangan bir anjir daraxtini ko‘rib qoldi, daraxtdan biron anjir topa olarmikanman, deb bordi. Daraxtning yoniga kelib, bargdan boshqa hech narsa topolmadi, chunki hali anjir terish vaqti emas edi.
14 Iso daraxtga qarab: — Bundan keyin to abad sening mevangni hech kim yemasin! — dedi. Shogirdlari ham bu gapni eshitishdi.
15 So‘ng ular Quddusga kelishdi. Iso Ma’badga kirib, ichkarida oldi–sotdi qilayotganlarni quvib chiqara boshladi. Sarroflarning xontaxtalarini, kaptar sotuvchilarning kursilarini ag‘darib yubordi.
16 Sotiladigan molni Ma’bad ichidan olib o‘tishga hech kimga ijozat bermadi.
17 Iso xalqqa ta’lim berayotib dedi: — Tavrotda yozilgan–ku: “Mening uyim, barcha xalqlarning Ibodat Uyi, deb ataladi.” Sizlar esa Xudoning uyini qaroqchilar uyasiga aylantirib yuboribsizlar!
18 Bosh ruhoniylar va Tavrot tafsirchilari buni eshitib, Isoni halok qilish payiga tushdilar. Butun xalq Isoning ta’limotiga mahliyo bo‘lgani uchun, bosh ruhoniylar bilan tafsirchilar Undan qo‘rqib qoldilar.
19 Kech kirgach, Iso shogirdlari bilan shahardan tashqariga chiqib ketdi.
20 Erta bilan ular yana anjir daraxti yonidan o‘tib qarashsa, daraxt ildizigacha qurib qolgan ekan.
21 Butrus bo‘lgan hodisani eslab, Isoga dedi: — Ustoz! Qarang, Siz la’natlagan anjir daraxti qurib qolibdi.
22 Iso bunga javoban dedi: — Xudoga ishonchingiz bo‘lsin.
23 Sizlarga chinini aytayin: agar kimki bu toqqa: “Qo‘porilib dengizga otil”, desa–yu, o‘z qalbida shubhalanmay, aytgani bajo kelishiga qattiq ishonsa, aytgani bo‘ladi.
24 Binobarin, sizlarga aytaman: siz ibodatda nimaiki so‘rasangiz, oldim, deb ishoninglar va sizga beriladi.
25 Ibodat qilib turganingizda birovda ginangiz bo‘lsa, uni kechirib yuboring, toki osmondagi Otangiz ham sizlarning gunohlaringizni kechirsin.
26 Bordi–yu, sizlar boshqalarning gunohlarini kechirmasangizlar, Otangiz ham sizni kechirmaydi.
27 Ular yana Quddusga keldilar. Iso Ma’badda aylanib yurgan edi, bosh ruhoniylar, Tavrot tafsirchilari va oqsoqollar Uning oldiga kelib
28 so‘radilar: — Siz bu ishlarni qanday hokimiyat bilan qilyapsiz? Bularni qilish uchun Sizga kim hokimiyat bergan?
29 Iso ularga shunday javob berdi: — Men sizlarga bir savol beray. Menga javob bersangizlar, Men ham bu ishlarni qanday hokimiyat bilan qilayotganimni sizlarga aytaman.
30 Yahyo xalqni suvga cho‘mdirish huquqini Xudodan olganmidi yoki insondanmi? Javob beringlar Menga.
31 Ular o‘zlaricha mulohaza yurita boshlashdilar: “Agar Xudodan desak, U: ‘Nega Yahyoga ishonmadingizlar?’ — deydi.
32 Agar insondan desak–chi?” Vaholanki, ular olomondan qo‘rqardilar, chunki hamma Yahyoni haqiqiy payg‘ambar, deb hisoblardi.
33 Xullas, ular Isoga: — Bilmaymiz, — deb javob berdilar. Iso ularga dedi: — Unday bo‘lsa, Men ham bu ishlarni qaysi hokimiyat bilan qilayotganimni sizlarga aytmayman.