Mark Muqaddas xushxabar 13 bob

1 Iso oxirzamon haqida gapiradi. 14 Azob–uqubat davri haqida. 28 Hushyor bo‘lish haqida.

1 Iso Ma’baddan chiqib ketayotganda shogirdlaridan biri: — Ustoz, qarang, naqadar ulkan toshlar, naqadar hashamatli binolar! — dedi.
2 Iso unga: — Bu hashamatli binolarni ko‘ryapsanmi? Bularning hammasi shunchalik vayron bo‘ladiki, tosh ustida turgan tosh qolmaydi, — dedi.
3 Iso Zaytun tog‘ida, Ma’badning ro‘parasida o‘tirgan vaqtda Butrus, Yoqub, Yuhanno va Idris Undan alohida so‘radilar:
4 - Bizga ayting–chi, bu aytganlaringiz qachon yuz beradi? Tez orada sodir bo‘lishini nimadan bilsak bo‘ladi?
5 Iso ularga shunday javob berdi: “Ehtiyot bo‘linglar, hech kim sizlarni yo‘ldan ozdirmasin!
6 Ko‘p kishilar o‘zlarini Mening nomim bilan atab: “Men O‘shaman”, — deb ko‘plarni yo‘ldan ozdiradilar.
7 Sizlar urush sadolarini va uzoqdan kelgan urush xabarlarini eshitganingizda, cho‘chimanglar. Bular albatta sodir bo‘ladi, ammo bu hali oxiri degani emas.
8 Xalq xalqqa qarshi, shohlik shohlikka qarshi ko‘tariladi. Ayrim joylarda zilzilalar, qahatchiliklar bo‘ladi. Bu hodisalar esa bamisoli to‘lg‘oqning boshlanishidir.
9 Sizlar esa o‘zingizga ehtiyot bo‘linglar. Chunki sizlarni mahkamalarga topshirib, sinagogalarda uradilar. Men tufayli sizlarni hokimlar va shohlar huzurida turg‘izib qo‘yadilar, sizlar esa Mening shohidlarim bo‘lasizlar.
10 Ammo oxirat kelishidan oldin, Xushxabar hamma xalqlarga e’lon qilinishi lozim.
11 Sizlarni qo‘lga olib, mahkamaga topshirganlarda, nima aytamiz, deb oldindan xavotir olmanglar. O‘sha soatda sizlarga nima berilsa, o‘shani aytinglar. Chunki o‘shanda sizlar emas, balki Muqaddas Ruh gapiradi.
12 Aka ukasini, ota bolasini o‘limga topshiradi. Bolalar o‘z ota–onalariga qarshi chiqib, ularni o‘ldirtiradilar.
13 Mening nomim tufayli hamma sizlardan nafratlanadi. Lekin oxirigacha bardosh bergan najot topadi.”
14 Ko‘p harom–xarish ishlarga sabab bo‘ladigan makruh bir narsaning man etilgan joyga o‘rnatilganini ko‘rganingizda (o‘qigan tushunib olsin!), Yahudiyada bo‘lganlar tog‘larga qochishsin.
15 Tomning ustida bo‘lganlar pastga tushib, uyidan biron narsa olib kelish uchun uyiga kirishmasin.
16 Dalada bo‘lganlar esa to‘nini olgani qaytib kelmasin.
17 U kunlarda homilador va emizikli ayollarning holiga voy!
18 Qochishingiz qishga to‘g‘ri kelmasligi uchun iltijo qilinglar.
19 Chunki o‘sha kunlarda shunday azob–uqubatlar bo‘ladiki, Xudo dunyoni yaratganidan to hozirgacha bunday bo‘lmagan va qaytib sodir bo‘lmaydi.
20 Agar Egamiz o‘sha kunlarni qisqartirmaganda edi, hech bir jonzot omon qolmas edi. Lekin Xudo tanlagan odamlari uchungina o‘sha kunlarni qisqartiradi.
21 Agar o‘shanda kimdir sizlarga: “Masih mana bu yerda” yoki: “Ana u yerda”, — deb aytsa, ishonmanglar.
22 Chunki soxta masihlar va soxta payg‘ambarlar paydo bo‘lib, iloji bo‘lsa, tanlangan odamlarni yo‘ldan ozdirish uchun alomatu mo‘jizalar ko‘rsatadilar.
23 Sizlar esa ehtiyot bo‘linglar. Men hammasini sizlarga oldindan aytib qo‘ydim.
24 Ammo o‘sha kunlarda, azob–uqubatlardan keyin Quyosh qorayadi, oyning nuri so‘nadi.
25 Osmondan yulduzlar qulab tushadi, Samoviy kuchlar larzaga keladi.
26 Shunda hamma odam Inson O‘g‘lini ko‘radi. Inson O‘g‘li buyuk qudrat va ulug‘vorlikka burkanib, bulutlarda keladi.
27 U farishtalarini yerning to‘rt tomoniga yuborib, dunyoning bir burchagidan boshqa burchagigacha tanlagan odamlarini to‘plab oladi.”
28 “Anjir daraxtidan saboq olinglar: uning shoxlari ko‘karib barg chiqarayotganda, yoz yaqinlashganini bilasizlar.
29 Shu singari, mana bu voqealar sodir bo‘lganda, bilingki, o‘sha vaqt yaqinlashib qolgan, ostonangizga yetgan.
30 Sizlarga chinini aytayin: bu nasl o‘tmasdanoq, bularning hammasi sodir bo‘ladi.
31 Yeru osmon yo‘q bo‘lib ketadi, ammo Mening so‘zlarim kuchda qoladi.
32 O‘sha kun yoki soat haqida Otamdan boshqa hech kim bilmaydi. O‘g‘il ham, osmondagi farishtalar ham bilmaydilar.
33 Ehtiyot bo‘lib, hushyor turinglar, chunki o‘sha vaqt–soat qachon kelishini sizlar bilmaysizlar.
34 Bu xuddi safarga jo‘nagan uy egasiga o‘xshaydi. U o‘z uy–ro‘zg‘orini xizmatkorlariga topshirib, har biriga vazifa berib, darvozabonga hushyor bo‘lib turishni buyurib, jo‘nab ketadi.
35 Xuddi shu singari, sizlar ham hushyor bo‘lib turinglar. Chunki uy egasi qachon kelishini — kechqurunmi, yarim tundami, xo‘rozlar qichqirgandami yoki ertalabmi — sizlar bilmaysizlar.
36 Tag‘in U nogahon kelib, sizlarni uxlab yotgan holda ko‘rmasin!
37 Sizlarga aytganimni hammaga aytaman: hushyor bo‘linglar!”