Zabur 43 bob

1 Ijrochilar rahbariga. Ko‘rax naslining qasidasi.
2 Ey Xudo, o‘z quloqlarimiz ila eshitganmiz. Qadim zamonda, ha, ota–bobolarimiz davrida Qilgan ishlaringni ular bizga aytgan edi.
3 O‘z qo‘ling ila quvding begona xalqlarni, Ularning yurtiga o‘tqazding otalarimizni, Kulfatga solding begona xalqlarni, Ozod qilding Sen otalarimizni.
4 Ular yurtni qilich ila olmadilar, O‘z qo‘llari ila g‘alabaga erishmadilar. Ular Sening o‘ng qo‘ling, qudrating, Sening yuz nuring ila g‘olib bo‘ldilar. Zero, Sen ulardan mamnun bo‘lganding.
5 Sen Shohimsan, Xudoyimsan, Amr ber, Yoqub nasli g‘olib bo‘lsin.
6 Sen tufayli dushmanimizni surarmiz, Noming ila g‘animlarimizni ezg‘ilarmiz.
7 Ishonib qolmasman men o‘z yoyimga, Qilichim g‘alaba keltirmas menga.
8 G‘animlarimiz ustidan bizni g‘olib qilding, Bizdan nafratlanganlarni sharmanda qilding.
9 Ey Xudo, kun bo‘yi Sen tufayli maqtandik, To abad Senga shukronalar aytamiz.
10 Endi esa bizni rad qilib, sharmanda qilding, Lashkarlarimizni boshlab bormayapsan.
11 Bizni dushmanlarimiz oldiga chekintirding, G‘animlarimiz bizni talon–taroj qildi.
12 Bizni qo‘ylar kabi yemishga berding, Xalqlar orasiga bizni yoyib yubording.
13 Xalqingni qora chaqaga sotib yubording, Ularni sotishdan hech naf ko‘rmading.
14 Qo‘shni xalqlari bizni masxara qiladi, Sen yo‘l qo‘yib berding. Atrofimizdagilar bizni tahqirlaydi, Kulishlariga imkon berding.
15 Xalqlar orasida kulgi qilding bizni, Xalqlar bizni masxaralab, chayqaydi boshini.
16 Har doim xijolat bo‘lib yuraman, Sharmandalik yuzimni qoplagan.
17 Eshitganimiz masxarayu haqorat! Ko‘rganimiz qasoskor dushman!
18 Garchi Seni unutmagan bo‘lsak–da, Garchi ahdingga xiyonat qilmasak–da, Bu ko‘rgiliklar boshimizga tushdi.
19 Biz Seni hech qachon tark etmadik, Sening yo‘llaringdan hech qachon toymadik.
20 Ammo chiyabo‘rilar makoniga bizni tashlading, Zim–ziyo zulmatga bizni uloqtirding.
21 Ey Xudoyimiz, axir, Sening nomingni unutsak, Qo‘llarimizni begona xudolarga ochsak,
22 Ey Xudo, Sen buni bilmasmiding?! Axir, Sen yurakdagi sirlarni bilasan–ku!
23 Sen tufayli har kun o‘limga duch kelamiz, Bo‘g‘izlanadigan qo‘yday bo‘lib qolganmiz.
24 Tursang–chi, nega uxlayotgandaysan, ey Rabbiy?! Qani, bo‘l, bizni to abad rad etmagin.
25 Nega bizdan yuzingni yashirasan?! Boshimizga tushgan kulfatu zulmni unutasan?!
26 Biz ag‘natilganmiz tuproqqa, Tanamiz yopishib qolgandir yerga.
27 Qani, kel, bizga madad ber, Sodiq sevging haqi bizni qutqar.