Zabur 69 bob

1 Ijrochilar rahbariga. Bizni Egamizning yodiga solish uchun aytilgan. Dovud sanosi.
2 Ey Xudo, najot ber menga, Kelgin tezda, ey Egam, madad ber menga.
3 Jonimga qasd qilganlar sharmanda bo‘lsin, Niyatlari barbod bo‘lsin. Halokatimni istaganlar uyatda qolsin, Sharmandayu sharmisor bo‘lsin.
4 “Holing qalay endi?!” deb meni masxaralaganlar Sharmanda bo‘lib, orqaga qaytsin.
5 Senga yuz burganlarning hammasi Sen tufayli sevinch, shodlikka to‘lsin. Sening najotingni sevganlar: “Xudo buyukdir!” deb doimo aytsin.
6 Eh, men g‘arib, bechoraman, Tezda kelgin menga, ey Xudo! Madadkorim, najotkorim O‘zingsan, Kechikmagin, ey Egam!