Zabur 66 bob

1 Ijrochilar rahbariga. Torli asboblar jo‘rligida. Sano. Qo‘shiq.
2 Ey Xudo, mehribon bo‘lgin, baraka bergin bizga, Yuzing nurini sochgin lutf ila ustimizga,
3 Zaminda ma’lum bo‘ladi Sening yo‘llaring, Jamiki xalqlar orasida ma’lum bo‘ladi Sening najoting.
4 Ey Xudo, xalqlar Seni madh qilsin, Jamiki xalqlar Senga hamdu sano aytsin.
5 Xalqlarni Sen odillik ila hukm qilasan, Zamin uzra elatlarga yo‘lboshchilik qilasan, Sevinsin xalqlar, shodlanib qo‘shiq aytsin.
6 Ey Xudo, xalqlar Seni madh qilsin, Jamiki xalqlar Senga hamdu sano aytsin.
7 Yer o‘z hosilini bersin, Xudoyimizning O‘zi bizga baraka bersin.
8 Ha, Xudo bizga baraka bersin! Yerning to‘rt tomonidagi xalqlar Unga tiz cho‘ksin.