Zabur 6 bob

1 Ijrochilar rahbariga. Sakkiz torli asbob jo‘rligida. Dovud sanosi.
2 Ey Egam! G‘azab bilan menga tanbeh bermagin, Qahring sochib, menga jazo bermagin.
3 Ey Egam, madorim yo‘q, rahm qil menga, Suyaklarim zirqiraydi xastalikdan, Ey Egam, shifo ber menga.
4 Azob chekmoqda jonim, Qachongacha kuttirasan, ey Egam, qachongacha?
5 Kel endi, ey Egam, qutqar jonimni, Sodiq sevging haqi ozod qil meni.
6 Axir, o‘lganda eslamas hech kim Seni, O‘liklar diyorida kim shukr qilar Senga?!
7 Oh–voh qilaverib charchadim, Tunlari ko‘z yoshlarim tufayli o‘rnim ho‘l bo‘ldi, Yig‘laganimdan to‘shagim shalabbo bo‘ladi.
8 Ko‘zlarim nuri so‘ndi g‘amdan, Zaiflashdi ko‘zlarim dushmanlarim dastidan.
9 Yo‘qolinglar ko‘zimdan hammangiz, ey badkirdorlar! Nola–yig‘ilarimni Egam eshitdi.
10 Egam eshitdi mening iltijoimni, Egam qabul qiladi mening ibodatimni.
11 Jamiki dushmanlarim uyalib qoladi, Hammasi vahimaga tushib qoladi, O‘sha on sharmanda bo‘lib, qaytib ketadi.