Xo‘sheya 3 bob

1 Xo‘sheya va uning bevafo xotini.

1 Egamiz menga dedi: “Qani bor, Xo‘sheya! O‘ynashi bor o‘sha suyuq oyoq xotiningga boshqatdan ko‘ngil qo‘y. Men Isroil xalqini qanday sevsam, sen ham xotiningni shunday sevgin. Zotan xalqimning ham ko‘ngli boshqa xudolarga chopadi, mayizli kulchalarni ularga nazr qilishni xalqim yaxshi ko‘radi.”
2 Shunday qilib, men o‘n besh kumush tanga va to‘qqiz savat arpaga o‘z xotinimni sotib oldim.
3 Unga dedim: “Sen uzoq vaqt davomida menikida yashaysan. Fohishalik qilmaysan. O‘sha vaqt mobaynida birorta erkakka yaqinlashmaysan, men ham senga yaqinlashmayman.”
4 Shu singari Isroil xalqi ham ancha vaqt davomida shohu shahzodasiz, qurbonliklarubutsimon toshlarsiz, efod va butlarsiz yashaydi.
5 Bundan keyin ular qaytadan Egasi Xudoga va Dovud naslidan bo‘lgan shohga yuz burishadi. Kelajakda qo‘rquv bilan Egamizga bo‘yin egishadi. Xudoning barakasidan bahramand bo‘lishadi.