Xo‘sheya 14 bob

2 Xo‘sheya Isroil xalqiga xitob qiladi. 5 Isroilga Egamiz yangi hayot va’da qiladi. 10 Xotima.

1 Samariya aholisi o‘z Xudosiga qarshi bosh ko‘tardi, Endi ular gunohining jazosini tortadi. Ular qilichdan halok bo‘ladi, Dushmanlar go‘daklarini yerga urib o‘ldiradi, Homilador ayollarning qorinlarini yoradi.
2 Ey Isroil, Egang Xudoga qaytgin! Axir, gunoh tufayli sen qulading.
3 Gapingni tayyorlab, Egamizga qayt. Sen Unga shunday deb ayt: “Gunohlarimizdan kechib yuborgin, Ibodatimizni qabul qilgin. Biz Senga madhiyamizni nazr qilamiz.
4 Ossuriya bizga najot bermaydi, Biz jangovar otlarga minmaymiz. Qo‘l bilan yasalgan butlarni Endi biz: ‘xudolarimiz’, deb atamaymiz. Ey Egamiz, biz — yetimlarga Faqat Sen rahm–shafqat qilasan.”
5 Egamiz shunday deydi: “Men xalqimga shifo berib, Ularni bevafolikdan qaytaraman, Ularga qayta ko‘ngil qo‘yaman, Men jahldan tushdim.
6 Men Isroil uchun shudringday bo‘laman, Shunda Isroil nilufarday ochiladi, Lubnon o‘rmoniday tomir otadi.
7 Ularning novdalari o‘sib chiqadi, Zaytun daraxtiday ko‘rkam bo‘ladi, Lubnon sadriday muattar hid taratadi.
8 Ularning soyasida xalqlar yashaydi. Isroil mo‘l bug‘doy yetishtiradi, Ular uzumzorday ko‘p hosil berishadi, Lubnon sharobiday mashhur bo‘lishadi.
9 Ey Efrayim, butlaring bilan Mening ishim yo‘q! Men ibodatlaringga javob beraman, Senga g‘amxo‘rlik qilaman. Men doim yashil sarv daraxti kabidirman, Olgan mo‘l hosilingning manbaidirman.”
10 Kim dono bo‘lsa, Bu yerda yozilgan so‘zlarni tushunadi, Kim fahm–farosatli bo‘lsa, Bularning hammasini anglab oladi. Egamizning yo‘llari to‘g‘ridir. Solihlar ulardan yuradi, Isyonchilar esa qoqilib tushadi.