Efesliklarga maktub 2 bob

1 Xudoning inoyati tufayli hayotga erishish. 11 Iso Masih orqali xalqlar birlashadi.

1 Sizlar bir vaqtlar gunohlaru ayblaringiz tufayli ruhan o‘lik edingizlar.
2 Sizlar bu dunyoning odatlari bo‘yicha, yovuz ruhiy kuchlarning hokimi bo‘lgan shaytonga bo‘ysunib, gunohga botib yashardingiz. Xudoga itoat qilmay yashayotganlarning yuraklarida amal qilayotgan — shayton.
3 Biz ham bir vaqtlar xudbin istaklarimizni qondirib yashar edik. Tananing ehtiroslari va bema’ni o‘y–xayollarga berilib yashaydigan, barcha odamzod kabi tabiatan Xudoning qahr– g‘azabiga loyiq bo‘lgan itoatsiz insonlar edik.
4 Ammo mehr–shafqatga boy Xudo O‘zining bizga bo‘lgan buyuk muhabbatini quyidagicha ko‘rsatdi:
5 Garchi biz gunohlarimiz tufayli ruhan o‘lik bo‘lsak ham, Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi. Biz Xudoning inoyati tufayli qutqarilganmiz.
6 Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi va bizga samoda U bilan birga joy berdi. Bular Iso Masih tufayli amalga oshdi.
7 Xudoning inoyati behad mo‘l ekanligi to abad namoyon bo‘lishi uchun U bizga Iso Masih orqali mehr– shafqat ko‘rsatdi.
8 Axir, sizlar Xudodan inoyat topib, imon orqali najot topgansiz. Bu Xudoning in’omidir, sizning yutug‘ingiz emas.
9 Yana hech kim: “Men savob ishlarim tufayli qutulganman”, deb maqtanmasin.
10 Axir biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni xayrli ishlar qilishimiz uchun Iso Masih orqali yaratdi, bu ishlarni biz uchun azaldanoq tayyorlab qo‘ygan edi.
11 Esingizda bo‘lsin, sunnat qilingan yahudiylar bir vaqtlar siz — g‘ayriyahudiy bo‘lganlarni “sunnatsiz”, deb atardilar. Vaholanki, yahudiylarning sunnati faqatgina jismoniy sunnat edi.
12 O‘sha paytda sizlar Masihni bilmas edingizlar, Isroil xalqiga tegishli emasdingiz. Xudoning Isroil xalqi bilan tuzgan ahdlariga va bergan va’dalariga begona bo‘lib, bu dunyoda umidsiz va Xudosiz yashar edingiz.
13 Sizlar oldin Xudodan uzoq edingiz, endi esa Iso Masih orqali, Uning to‘kilgan qoni tufayli Xudoga yaqinlashdingiz.
14 Masihning O‘zi bizning tinchlik manbaimizdir. U O‘z tanasini fido qilib, yahudiylar va g‘ayriyahudiylarni birlashtirdi, ularning orasidagi adovat devorini qulatdi.
15 Iso Masih yahudiylarga berilgan qonunni va uning amrlariyu qoidalarini bekor qildi. Masih tufayli g‘ayriyahudiylar bilan yahudiylar birlashib, yangi bir xalq bo‘ldilar, shunday qilib Masih tinchlik o‘rnatdi.
16 Xochdagi o‘limi orqali Masih g‘ayriyahudiylarni ham, yahudiylarni ham Xudo bilan yarashtirdi–da, ularning orasidagi adovatni yo‘q qildi.
17 Masih kelib, sizlarga, ya’ni oldin Xudodan uzoq bo‘lganlarga hamda Xudoga yaqin bo‘lganlarga tinchlik Xushxabarini e’lon qildi.
18 Masih tufayli endi hammamiz bir Ruh orqali Otamiz Xudoning huzuriga kira olamiz.
19 Demak, sizlar endi begona ham, kelgindi ham emassizlar, balki Xudoning aziz xalqi qatoridasiz, Uning xonadoni a’zosi bo‘ldingizlar.
20 Sizlar xuddi bir binodaysizlar. Bu binoning asosi havoriylaru payg‘ambarlardir. Binoning tamal toshi esa Iso Masihning O‘zidir.
21 Bu imorat Rabbimiz Iso Masih orqali bir bo‘lib, yuksalib boradi va Unga bag‘ishlangan muqaddasma’bad bo‘ladi.
22 Iso Masihga tegishli bo‘lganingiz uchun sizlar ham bu imoratning bir qismisiz. Bu imoratni Xudoning Ruhi O‘ziga maskan qilib oladi.