Efesliklarga maktub 3 bob

1 Xudo sirli rejasini ayon qiladi. 14 Pavlusning ibodati.

1 Mana, siz — g‘ayriyahudiylarga qilgan xizmatim sababli, Iso Masih haqi mahbus bo‘lganman.
2 Xudo O‘z inoyatini sizlarga yetkazish vazifasini menga topshirdi. Sizlar albatta bu haqda eshitgansizlar.
3 Yuqorida qisqacha yozganimday, Xudo bu sirni menga vahiy orqali ma’lum qildi.
4 Sizlar yozganlarimni o‘qib, Masih haqidagi sirni qanday fahmlaganimni tushunib olasizlar.
5 Bu sir oldingi nasllarga ayon qilinmagan edi. Endi esa Muqaddas Ruh orqali Xudoning muqaddashavoriylari va payg‘ambarlariga ayon qilindi.
6 Bu sirning mohiyati quyidagichadir: g‘ayriyahudiylar ham Xushxabarga ishonib Iso Masih orqali Xudo O‘z xalqiga ato qiladigan barakalarga sherik bo‘ladilar. Ular bilan birga bir tana bo‘lib, Xudoning O‘z xalqiga bergan va’dasidan bahramand bo‘ladilar.
7 Xudoning inoyati bo‘yicha Xushxabarni tarqatish xizmati menga topshirildi. Menga bu inoyatni Xudo kuch–qudrati orqali berdi.
8 Men Xudoning azizlari orasida eng arzimagani edim. Masihning aql bovar qilmas boyligi haqidagi Xushxabarni g‘ayriyahudiylarga yetkazishim uchun Xudoning inoyati menga berildi.
9 Xudoning sirli rejasini endi hammaga oshkor qilish vazifasi menga yuklandi. Butun borliqni yaratgan Xudo bu sirni asrlar davomida pinhon tutgan edi.
10 O‘zining ko‘p qirrali donoligi imonlilar jamoati orqali samoviy kuchlaru saltanatlarga ma’lum bo‘lishi uchun Xudo shunday qildi.
11 Xudoning Rabbimiz Iso Masih orqali ro‘yobga chiqargan azaliy maqsadi shu edi.
12 Iso Masih va Unga bo‘lgan imonimiz tufayli Xudoning huzuriga dadillik va to‘la jasorat bilan yaqinlashish imkoniga egamiz.
13 Shunday ekan, sizlardan o‘tinaman, mening azob–uqubatlarimni deb, ruhingiz hech tushmasin. Aksincha, sizlar uchun chekkan azob–uqubatlarim bilan faxrlaninglar.
14 Yuqorida aytib o‘tganlarim haqida o‘ylasam, samoviy Otamiz oldida tiz cho‘kib, ibodat qilaman.
15 Yer yuzidagi va osmonu falakdagi har bir jonzotning hayot manbayi samoviy Otadir.
16 Mening toat–ibodatlarim quyidagichadir: Xudo O‘zining ulug‘vor boyligi bilan sizlarga kuch– qudrat berib, O‘z Ruhi bilan ichki borlig‘ingizni baquvvat qilsin.
17 Imoningiz orqali Masih yuragingizdan joy olsin. Sizlar chuqur ildizli daraxtday bo‘ling, Xudoning sevgisi sizlarni barqaror qilsin.
18 Xudoning barcha azizlari bilan birga Masihning aql bovar qilmas sevgisi qanchalik keng,
19 qanchalik cheksiz, qanchalik yuksak va teran ekanligini to‘la anglab, bilib olinglar. Shunda hayotingiz Xudoning kamolotiga to‘lib toshadi.
20 Xudo hayotimizda amal qilayotgan qudrati bilan biz so‘ragan yoki tasavvur qilganlarimizni va hatto xayolimizga kelmaganlarni ham bajarishga qodirdir.
21 Imonlilar jamoati va Iso Masih orqali Xudoga nasllar osha to abad shon–sharaflar bo‘lsin! Omin.