Efesliklarga maktub 6 bob

10 Yovuzlikka qarshi kurash. 21 So‘nggi tilaklar.

1 Ey farzandlar, RabbimizIsoga tegishli bo‘lganingiz uchun ota–onangizga itoat qilinglar, chunki shunday qilish to‘g‘ridir.
2 Axir, Xudo shunday amr qilgan: “Ota–onangizni hurmat qiling.
3 O‘shanda yer yuzida umringiz uzoq bo‘lib, baxtiyor yashaysiz.” Birinchi marta va’da qo‘shib berilgan amr o‘sha amrdir.
4 Ey otalar, farzandlaringizning g‘ashiga tegmang. Ularni Rabbimizning ta’lim–tarbiyasi bilan o‘stiringlar.
5 Ey, qullar, Masihga chuqur izzat–ehtirom bilan, chin yurakdan itoat qilganingiz kabi xo‘jayinlaringizga ham shunday itoat qilinglar.
6 Faqatgina insonlarni mamnun qilib, xo‘jako‘rsinga xizmat qiladigan odamlarga o‘xshamasdan, Masihning qullari kabi chin ko‘ngildan Xudoning irodasini bajaringlar.
7 Insonlarga emas, balki Rabbimiz Isoga xizmat qilayotgandek, bajonu dil xizmat qilinglar.
8 Esingizda tuting, xoh qul, xoh erkin bo‘lsin, har bir kishi qilgan yaxshiligiga yarasha mukofotni Rabbimizdan oladi.
9 Ey xo‘jayinlar, sizlar ham qullaringizga yaxshi muomala qilinglar. Ularga do‘q–po‘pisa qilishni bas qilinglar, chunki bilasizlar–ku, ularning ham, sizlarning ham Xo‘jayiningiz samoda, U tarafkashlik qilmaydi.
10 Va nihoyat, Rabbimiz Iso sizning qudrat manbaingiz bo‘lsin, Uning buyuk qudrati sizlarni baquvvat qilsin.
11 Iblisning hiylalariga qarshi tura olishingiz uchun, Xudo bergan barcha qurol– aslahalar bilan qurollaning.
12 Axir, bizning kurashimiz insonlarga qarshi emas, balki samoviy olamdagi yovuz ruhiy kuchlarga, ruhiy hokimiyat va hukmronlikka hamda bu qorong‘i dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlarga qarshidir.
13 Shu sababdan Xudoning qurol–aslahalari bilan qurollaning, deb aytayapman. Shunda yovuzlikka to‘la kunlarda mahkam tura olasiz, qurollanib tayyor turgan bo‘lasiz.
14 Jangga tayyorlaninglar. Belingizga haqiqat kamarini taqinglar, ko‘ksingizga solihlik sovutini kiyinglar,
15 tinchlik Xushxabarini yoyish uchun oyog‘ingizga ildamlik poyabzalini kiyinglar.
16 Bularga qo‘shib, imon qalqonini qo‘lga olinglar. Shu qalqon bilan yovuz shaytonning hamma alangali o‘qlarini kuchdan qoldirasizlar.
17 Shuningdek, najot dubulg‘asini kiyinglar, Ruh beradigan, Xudoning kalomi bo‘lgan qilichni ko‘taringlar.
18 Har qanday sharoitda Muqaddas Ruhga tayanib duo–ibodat qilinglar. Ibodatda hushyor va sabotli bo‘lib, Xudoning barcha azizlari uchun iltijo qilinglar.
19 Men uchun ham ibodat qilinglar. Men og‘zimni ochganimda, zarur bo‘lgan so‘z menga berilsin, toki qo‘rqmasdan Xushxabar sirini bayon eta olayin.
20 Shu Xushxabarning elchisi bo‘lganim uchun hibsdaman. Elchiga loyiq ravishda men Xushxabarni jasurlik bilan e’lon qilishim uchun ibodat qilinglar.
21 Mening hol–ahvolim qanday ekanligini, nimalar qilayotganimni bilib olishingiz uchun, suyukli birodarimiz, Rabbimiz Isoning sodiq xizmatkori Tixik sizlarga ma’lumot beradi.
22 Mana shu maqsadda, bizning ahvolimizni sizlarga bildirsin, sizlarga dalda bersin, deb uni sizlarning oldingizga yuboryapman.
23 Birodarlarim, tinchlik sizlarga yor bo‘lsin. Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masih sizlarga mehr–muhabbat bilan imon ato qilsin.
24 Rabbimiz Iso Masihni yaxshi ko‘rganlarning hammasiga to abad Xudoning inoyati yor bo‘lsin.