Efesliklarga maktub 4 bob

1 Imonlilarning birligi va yangi hayoti. 25 Yangi hayot uchun yo‘l–yo‘riqlar.

1 Rabbimiz Iso haqi mahbus bo‘lgan men — Pavlus sizlardan o‘tinib so‘rayman: Xudo sizlarni O‘ziga da’vat qilganini yoddan chiqarmay, shu da’vatga munosib tarzda yashanglar.
2 Doimo kamtar va muloyim bo‘linglar, mehr–muhabbat bilan bir–biringizga sabr–toqatli bo‘linglar.
3 O‘zaro tinch–totuv yashab, Muqaddas Ruh ato qilgan birdamlikni saqlashga jon kuydiringlar.
4 Hammamiz bir tananing a’zolarimiz, qalbimizdagi MuqaddasRuh ham birdir. Xuddi shuningdek, Xudo bizni da’vat qilib, hammamizga bergan umid ham birdir.
5 Rabbimiz bir, imonimiz ham birdir, bir maqsadda suvga cho‘mdirilganmiz.
6 Barchamizning Otamiz Xudo birdir. U hammamizdan ustun bo‘lib, hammamiz orqali O‘z irodasini bajo qiladi. U hammamizning oramizdadir.
7 Masih O‘z inoyatiga ko‘ra har birimizga turli xil in’omlar bergan.
8 Mana, Muqaddas Bitiklarda quyidagicha yozilgan: “Yuksaklarga chiqdi U, Asirlarni ortidan ergashtirdi. Insonlarga hadyalar berdi.”
9 U yuksaklarga chiqdi, degan so‘zlar nimani bildiradi? U oldin pastga — yer yuziga tushgandan boshqa nimani bildirishi mumkin?!
10 Pastga tushgan Zot, koinotni har jihatdan butun qilay, deb, falak toqidan ham yuqoriroqqa chiqdi.
11 Masih ba’zilarni havoriy, ba’zilarni esa payg‘ambar, ba’zilarni Xushxabar voizi, yana boshqalarni jamoatlarning cho‘ponlariyu ustozlari qilib tayinladi,
12 toki ular Xudoning aziz xalqini xizmat qilishga tayyorlasinlar. Shunda Masihning tanasi, ya’ni jamoat imonda mahkam turadi.
13 Buning natijasida hammamiz imonda yakdil, Xudo O‘g‘lini tanib–biladigan, Masihning kamoliga erishgan yetuk odamlar bo‘lamiz.
14 Biz shamol esgan tomonga egiladigan novdaday bo‘lgan go‘daklarga o‘xshamaymiz. Har xil ta’limotlar va quv odamlarning hiylayu ayyorliklariga laqqa tushavermaymiz.
15 Kelinglar, mehr–muhabbat bilan haqiqatni aytib, jamoatning boshi bo‘lgan Masihga o‘xshab har jihatdan yetuk insonlar bo‘laylik.
16 Uning boshchiligida butun badan payu bo‘g‘inlar yordamida o‘zaro ulanadi va birikadi. Har bir a’zo o‘z vazifasini bajarar ekan, butun badan o‘sib boradi va mehr–muhabbat tufayli baquvvat bo‘ladi.
17 Shunday ekan, Rabbimiz Isoning nomidan qat’iy tayinlab, sizlarga aytaman: endi behuda o‘y– xayollarga berilgan Xudosiz odamlarday yashamanglar.
18 Shunday ekan, Rabbimiz Isoning nomidan qat’iy tayinlab, sizlarga aytaman: endi behuda o‘y– xayollarga berilgan Xudosiz odamlarday yashamanglar.
19 Ular har qanday or–nomus tuyg‘usini yo‘qotib, fisqu fujurga berilganlar, har xil iflos ishlarni ishtiyoq bilan qiladilar.
20 Ammo sizlar Masihdan bunday ishlarni o‘rganmagansiz.
21 Sizlar Masihning so‘zlarini eshitib, Uning ta’limotini olgansizlar, chunki haqiqat Masihda jamdir.
22 Oldingi yashash tarzingizga tobe bo‘lmang, eski o‘zligingizdan voz keching, chunki u aldovchi ehtiroslar tufayli buzilib ketgan.
23 Yangichasiga fikr–zikr qiladigan bo‘linglar.
24 Xudoning suratida yaratilgan, haqiqiy solihlik va muqaddaslikdan iborat bo‘lgan yangi tabiatga burkaninglar.
25 Endi yolg‘onchilikni bas qilib, har biringiz o‘z yaqiningizga haqiqatni aytinglar, axir hammamiz bir tananing a’zolarimiz–ku.
26 Hatto g‘azablanganingizda ham gunoh qilmang. Quyosh botguncha jahldan tushinglar.
27 Iblisga fursat bermanglar.
28 Oldin o‘g‘ri bo‘lgan endi o‘g‘rilik qilmasin, balki ishlasin, o‘z qo‘llari bilan mehnat qilsin–da, topganini muhtoj bo‘lganlar bilan baham ko‘rsin.
29 Og‘zingizdan hech qanday yaramas so‘z chiqmasin. Lekin tinglovchilarning ehtiyojiga ko‘ra kerakli gaplarni aytib, ularga dalda bering, shunda so‘zlaringiz ularga foyda keltiradi.
30 Xudoning Muqaddas Ruhini xafa qilmanglar, chunki Muqaddas Ruh sizlarning Xudoga tegishli ekaningizning hamda bir kun kelib ozod bo‘lishingizning dalilidir.
31 Har qanday gina– kudurat, qahru g‘azab, janjalkashlik, g‘iybatchilikni hamda boshqa har xil yomonliklarni o‘zingizdan soqit qilinglar.
32 Bir–biringizga nisbatan ko‘ngilchan va mehr–shafqatli bo‘linglar. Xudo sizlarni Masih orqali kechirganiday, sizlar ham bir–biringizni kechiringlar.