Efesliklarga maktub 5 bob

21 Oilaviy munosabatlar haqida nasihatlar.

1 Xudoning sevikli farzandlari ekansiz, endi Xudodan o‘rnak olinglar.
2 Masih bizni yaxshi ko‘rib, biz uchun O‘zini fido qildi va shu yo‘sin Xudoga ma’qul keladigan qurbonlik bo‘ldi. Sizlar ham Iso Masihga o‘xshab, xuddi shunday mehr– muhabbat bilan yashanglar.
3 Sizlarning orangizda fahsh, zinokorlik, ifloslik yoki xasisligu ochko‘zlik hatto tilga ham olinmasin. Bular Xudoning azizlariga munosib emas.
4 Shuningdek, orangizda beadablik, nojo‘ya so‘zlaru qo‘pol hazillar ham bo‘lmasin, chunki bunday qiliqlar sizlarga to‘g‘ri kelmaydi. Yaxshisi, Xudoga shukr aytinglar.
5 Shuni bilib qo‘yinglarki, hech bir fahshboz, iflos yoki xasisu ochko‘z inson Masihning va Xudoning shohligidan bahramand bo‘lmaydi, chunki aytib o‘tilganlarning hammasi butparastlik bilan tengdir.
6 Hech kim sizlarni quruq gaplar bilan aldamasin, chunki o‘sha gunohlar tufayli Xudoning qahr–g‘azabi Unga itoatsiz bandalarning boshiga tushadi.
7 Shuning uchun ularga sherik bo‘lmanglar.
8 Bir vaqtlar sizlar zulmatga to‘la edingiz, endi esa RabbimizIsoga tegishli bo‘lganingiz uchun nurga to‘ldingiz. Shunday ekan, nurga to‘la insonlar kabi yashanglar.
9 Axir, har qanday ezgulik, solihlik va haqiqat nurning samarasidir.
10 Rabbimizga nima maqbul ekanligini bilishga tirishinglar.
11 Zulmatning besamara ishlarida ishtirok etmanglar, aksincha, ularni fosh etinglar.
12 Maxfiy ravishda qilinadigan o‘sha ishlar haqida gapirish ham uyatdir.
13 Ammo nur porlaganda hamma narsa fosh bo‘lib, ochiq–oshkor ko‘rinadi.
14 Axir nur hamma narsani ochiq–oydin qiladi–ku! Mana shu sababdan Muqaddas Bitiklarda quyidagicha yozilgan: “Ey uxlayotgan, tur! O‘liklar ichidan tiril! Masih senga nur sochar.”
15 Shunday qilib, qay tarzda yashayotganingizga diqqat qilinglar. Nodonlar kabi emas, balki donolarday hayot kechiringlar.
16 Fursatni g‘animat bilinglar, chunki biz yashayotgan bu kunlar yomonlikka to‘la.
17 Shuning uchun beaql bo‘lmanglar, balki Rabbimiz Isoning irodasi nima ekanligini anglashga harakat qilinglar.
18 Sharob ichib mast bo‘lmanglar, chunki bu buzuqlikka olib boradi. Aksincha, Muqaddas Ruhga to‘lib– toshinglar.
19 Birga yig‘ilganingizda sanolar, ruhiy madhiyalaru qo‘shiqlar kuylanglar. Musiqa asboblariyu xonishlaringiz bilan chin yurakdan Rabbimizga hamdlar ayting.
20 Har doim, har bir narsa uchun Rabbimiz Iso Masih nomi bilan Otamiz Xudoga shukr qilinglar.
21 Iso Masihni izzat–hurmat qilganingiz uchun bir–biringizga bo‘ysuninglar.
22 Ey, xotinlar, siz Rabbimiz Isoga qanday bo‘ysunsangiz, erlaringizga ham shunday bo‘ysuninglar.
23 Masih imonlilar jamoatining boshi bo‘lgani kabi, er ham xotinning boshidir. Masih O‘z tanasi bo‘lgan jamoatningNajotkoridir.
24 Jamoat Masihga qanday tobe bo‘lsa, xotinlar ham har jihatdan o‘z erlariga shunday tobe bo‘lishlari kerak.
25 Ey, erlar, Masih jamoatni yaxshi ko‘rib, O‘zini jamoat uchun fido qilganiday, sizlar ham xotinlaringizni shunday yaxshi ko‘ringlar.
26 Masih jamoatni suv va Xudoning kalomi orqali poklab, muqaddas qilish niyatida O‘zini fido qildi.
27 Jamoatni O‘z huzuriga keltirganda, jamoat har qanday g‘ubor, ajin va dog‘dan holi bo‘lib, ulug‘vor, muqaddas va benuqson bo‘lishi uchun Masih shunday qildi.
28 Erlar ham o‘z xotinlarini o‘z tanalarini sevganday sevishlari kerak. O‘z xotinini sevgan erkak o‘zini sevgan bo‘ladi.
29 Hech kim hech qachon o‘z tanasini yomon ko‘rmaydi. Aksincha, uni oziqlantirib, parvarish qiladi. Masih ham O‘z jamoatini xuddi shunday oziqlantirib, parvarish qiladi.
30 Biz Masih tanasining a’zolarimiz.
31 Muqaddas Bitiklarda shunday yozilgan: “Shuning uchun erkak kishi ota–onasidan bo‘lak chiqib, xotiniga bog‘lanib qoladi, ikkalasi bir tan bo‘ladilar.”
32 Bu buyuk sirdir, endi Masih hamda jamoatga ham taalluqlidir.
33 Xullasi kalom, har bir er o‘z xotinini o‘zini sevganday sevsin. Xotin ham erini hurmat qilsin.