Mixo 4 bob

1 Egamizning butun dunyodagi tinchliksevar hukmronligi. 6 Isroil xalqi surgundan qaytib keladi.

1 Shunday kunlar keladiki, Egamizning uyi turgan tog‘ Tog‘larning eng yuksagi bo‘lib, qaror topadi. Bu tog‘ hammasidan ham baland bo‘ladi, Xalqlar u yerga daryoday oqib keladi.
2 Ko‘plab ellar keladi, Ular shunday deb aytadi: “Qani, yuringlar! Chiqaylik Egamizning tog‘iga! Qani, yuringlar! Boraylik Yoqub naslining Xudosi uyiga! Toki U bizga o‘rgatsin O‘zining yo‘llarini, Toki yuraylik bizlar Uning so‘qmoqlaridan.” Axir, Egamizning kalomi kelib chiqar Quddusdan, Ha, Xudoning ta’limoti kelib chiqar Siondan.
3 Egamiz hukm qiladi ko‘p xalqlarning orasida, Ajrim qiladi olisdagi kuchli millatlar orasida. Qilichlarini aylantirishadi omochga, Nayzalarini esa tok qaychilariga. Qilich ko‘tarmaydi bir–biriga xalqlar, Hech qachon jang qilmaydi ular.
4 Orom olar har kim o‘z uzumzorida, O‘tirar har kim o‘z anjirzorida, Biror kimsa ularga tahdid solmaydi. Buni Sarvari Olamning O‘zi aytdi!
5 Hamma xalqlar o‘z xudolariga ergashaversin, Biz esa abadulabad Egamiz Xudoning yo‘lidan yuramiz.
6 Egamizning kalomi shudir: “Shunday vaqt keladiki, Men cho‘loqlarni yig‘ib olaman. Haydab yuborilganlarni to‘playman, O‘zim azobga giriftor qilganlarimni yig‘aman.
7 Cho‘loqlarni omon saqlayman, Haydab yuborilganlardan kuchli bir xalq bunyod etaman, O‘sha kundan boshlab to abad Men, Egangiz, Sion tog‘ida ularga hukmronlik qilaman.”
8 Ey Quddusdagi shoh qal’asi, Xudo xalqining kuzatuv minorasi, Sobiq hokimiyating o‘zingga qaytadi. Ey Quddus shahri, Sening saltanating qayta tiklanadi.
9 Endi esa nechun faryod qilyapsan? Nima bo‘ldi, hukmdoring yo‘qmidi?! Nechun to‘lg‘oq tutgan ayol kabi azoblanyapsan? Maslahatching nobud bo‘ldimi?!
10 Ey qiz Quddus, Tug‘ayotgan xotin kabi oh–voh qilmaysanmi?! O‘zingni har tomonga tashlamaysanmi?! Axir, hozir shahardan chiqib ketasan! Yalang qirlarga borib maskan qilasan! Ha, Bobilga sen surgun bo‘lasan. Biroq u yerda sen najot topasan, Dushman qo‘lidan xalos qilar Egamiz seni.
11 Senga qarshi birlashdi talay xalqlar, Sen haqingda shunday deb aytadi ular: “Qani kelinglar, Quddusni xo‘rlaymiz, Shahvat bilan uni tomosha qilamiz.”
12 Ammo bilmas ular Egamizning niyatini, Aslo tushunmaslar Uning rejalarini, Bilmas ne sababdan Egamiz ularni yiqqanini, Anglamas bug‘doyday ularni yanchimoqchi ekanini.
13 Egamiz demoqda: “Turing, ey Quddus aholisi! Yanchib tashlang ularni! Temirdan qilaman shoxlaringizni, Bronzadan yasayman tuyoqlaringizni, Ezib majaqlaysiz ko‘plab xalqlarni.” Egamizga bag‘ishlaysiz olgan o‘ljangizni, Butun olam Rabbiysiga yov boyligini.