Mixo 3 bob

1 Mixo Isroil yo‘lboshchilariga tanbeh beradi.

1 Men shunday dedim: “Ey Yoqub yo‘lboshchilari eshiting! Ey Isroil hukmdorlari quloq soling! Adolat o‘rnatish sizning vazifangiz–ku!
2 Sizlar esa yaxshilikdan nafratlanasiz, Qabihlikka mehr qo‘yasiz, Siz xalqimning terisini shilib, Etini suyagidan ajratib olasiz.
3 Siz xalqimning etini yeysiz, Terisini shilib, suyaklarini maydalaysiz, Qozonga solinadigan go‘shtday ularni nimtalaysiz.
4 Vaqti kelib, Egamizga iltijo qilarsiz, O‘shanda Xudodan javob olmaysiz. Sizlar qabihlarcha ish tutdingiz, Shu bois U sizlardan yuz o‘giradi.”
5 Egamiz shunday demoqda: “Ey xalqimni yo‘ldan ozdirgan payg‘ambarlar! Sizlar qorningizni to‘yg‘izganlarga tinchlikni bashorat qilasiz, Og‘zingizni moylamaganlarga esa urushni e’lon qilasiz.
6 Endi ustingizga tun bostirib keladi, Sizlar vahiylarni ko‘rmaysiz. Qaro zulmat sizni o‘rab oladi, Bashorat qilishingizga imkon bo‘lmaydi. Sizlar uchun quyosh botadi, Kunduz ham zulmat bo‘ladi.
7 Sharmanda bo‘lasiz, ey valiylar, Uyatga qolasiz, ey folchilar. Mendan so‘z olmaganingiz uchun, Og‘zingizni yopasiz.”
8 Ammo mening vujudim kuchga to‘lgan, Egamizning Ruhi meni to‘ldirgan. Qudrat va adolatga to‘lganman. Endi men Yoqubning itoatsizligini fosh qilaman, Isroil xalqining gunohini yuziga solaman.
9 Ey Yoqub nasli yo‘lboshchilari, eshiting! Ey Isroil rahnamolari, quloq soling! Sizlar adolatdan hazar qilasiz, Haqiqatni buzib ko‘rsatasiz.
10 Qonlar evaziga barpo qildingiz Quddusni, Zulm evaziga bunyod etdingiz Sionni!
11 Ey Quddus hokimlari, sizlar pora olib hukm qilasiz, Ey Quddus ruhoniylari, sizlar tama qilib ta’lim berasiz, Ey Quddus payg‘ambarlari, sizlar pul uchun bashorat qilasiz. Tag‘in Egamizning nomini ro‘kach qilib, aytasiz: “Egamiz biz bilan, bunga shubha yo‘q! Boshimizga biror ko‘rgilik tushmas.”
12 Sizlar sababli Quddus daladay shudgor qilinadi, Sion xarobazor bo‘ladi, Egamizning uyi turgan tog‘ni Qalin o‘rmonzor qoplaydi.