Mixo 2 bob

1 Bechoraholni ezgan zolimlarning qismati. 12 Umid va’dasi.

1 Ey to‘shagida yotib, yovuzlikni rejalashtirganlar! Sizning holingizga voy! Tong otganda siz Rejalaringizni amalga oshirasiz. Ha, bu sizning qo‘lingizdan keladi.
2 Sizlar birovning ekinzoriga ko‘z olaytirib, Uni tortib olasiz. Birovning uyini yoqtirib qolib, Uni o‘zingizniki qilib olasiz. Birini o‘z uyidan, Boshqasini — meros qilib olgan yeridan mahrum etasiz.
3 Shu sababdan Egamiz demoqda: “Men sizlarga qarshi falokatni reja qilyapman. Sizlar bo‘yinturuqdan qochib qutulolmaysiz, Burningizni osmonga ko‘tarib yurmaysiz. Bu og‘ir damlar bo‘ladi.”
4 O‘sha vaqt kelganda Odamlar sizlarni masxara qilishadi, Siz haqingizda shunday achchiq marsiya kuylashadi: “Biz merosimizdan mahrum bo‘ldik! Dalalarimiz yovlarga bo‘lib berildi. Endi biz butunlay xarob bo‘ldik!”
5 Shunday ekan, Egamizning xalqi qaytadan bo‘lganda yurtni, Ulush qilib olmaysiz siz bir parcha yerni.
6 Sizlar menga aql o‘rgatib deyapsiz: “Bizga aql o‘rgatma! Nafasingni issiq qil, Biz sharmanda bo‘lmaymiz.”
7 Ey Yoqub nasli, sizlar aytasiz: “Nahotki, Egamizning sabri tugagan bo‘lsa?! Nahotki, Xudo shunday ishlarni qilsa?!” Bu so‘zlarni aytishingiz joizmi?! Axir, Xudoning so‘zlari to‘g‘ri odamga yaxshilik keltiradi–ku!
8 Egamiz demoqda: “Sizlar o‘z xalqingizga zulm qildingiz! Jangdan xotirjam qaytgan odamni poyladingiz, Uning egnidagi to‘nini tortib oldingiz.
9 Xalqimning ayollarini shinam uylaridan chiqarib yubordingiz, Yosh bolalarning nasibasini Mening yurtimdan uzdingiz.
10 Qani turinglar, ketinglar bu yerdan! Orom topa olmaysiz endi bu yurtda! Axir, qilgan gunohlaringiz yurtimni harom qildi, Uning xarob bo‘lishiga sababchi bo‘ldi.
11 Bordi–yu, oldingizga yolg‘onchi odam kelsa, — Sharob, bo‘zadan va’z aytaman, — deb aytsa, Sizlar uni payg‘ambar deya qabul qilasiz!
12 Ey Yoqub nasli, Men sizlarni albatta yig‘aman, Ey Isroilning omon qolganlari, Men sizlarni to‘plab olaman. Qo‘radagi qo‘ylarday, yaylovdagi suruvday, Sizlarni Men bir joyga yig‘aman. O‘shanda yurtingiz odamlarga to‘lib–toshadi.
13 Men Yo‘lboshchingiz bo‘lib, sizlarga yo‘l ochaman, Sizlarni asirlikdan olib chiqaman. Sizlar shahar darvozasidan chiqib ketasiz. Men, Shohingiz sizlarni boshlab boraman. Men, Egangiz oldinda yuraman.”