Amos 8 bob

1 Yetilib pishgan mevalar haqidagi vahiy.

1 Egamiz Rabbiy menga yana vahiy ko‘rsatdi: bir savat yetilib pishgan mevalar bor ekan.
2 Egamiz mendan: — Amos, nimani ko‘ryapsan? — deb so‘radi. — Bir savat yetilgan mevani, — deb javob berdim men. So‘ng Egamiz menga shunday dedi: “Xalqim Isroil ham jazo uchun yetilib turibdi. Endi Men ularga shafqat qilmayman.
3 O‘sha kuni Ma’baddagi ashulalar marsiyaga aylanadi, — deb aytmoqda Egamiz Rabbiy. — Hamma joyda jasadlar yotadi. Jim bo‘linglar!”
4 Ey yo‘qsillarni ezadiganlar, quloq solinglar! Ey, yurtdagi kambag‘allarni yo‘q qilganlar, eshitinglar!
5 Sizlar shunday aytasizlar: “Yangi oy shodiyonasi tezroq tamom bo‘la qolsa–yu, Donni sotsak. Shabbat kuni tezroq o‘tsa–yu, Bug‘doyni bozorga olib chiqsak. Shunda biz og‘irligini kamaytirib, Narxini oshiramiz, Tarozidan urib, odamlarni aldaymiz.
6 Bug‘doy chiqitlarini ham sotib yuboramiz. Yo‘qsilni bir juft choriqqa sotib olamiz, Kambag‘alni kumushga xarid qilamiz.”
7 Isroilning G‘ururi bo‘lmish Egamiz ont ichib dedi: “Ularning qilmishlarini Men hech qachon unutmayman, Ularni albatta jazolayman.
8 Shu sababdan yer titraydi! Yer yuzida yashovchi har bir mavjudot aza tutadi! Butun yer yuzi daryo to‘lqinlariday larzaga keladi, Ha, Nil suvlariday ko‘tarilib, pastga tushadi.”
9 Egamiz Rabbiy demoqda: “Ey Isroil xalqi, O‘sha kuni shunday qilamanki, Quyosh tush paytida botadi, Kuppa–kunduzi yer yuzini qorong‘ilik qoplaydi.
10 Bayramlaringiz motamga aylanadi, Hamma ashulalaringiz marsiya bo‘ladi. Sizlar hammalaringiz qayg‘udan qanorga o‘ranasiz, Aza tutganingizdan sochingizni oldirasiz. Yolg‘iz o‘g‘lidan judo bo‘lgan ota–onaga o‘xshab qolasiz. O‘sha kun oxiriga qadar achchiq kulfatday bo‘ladi.”
11 Egamiz Rabbiy demoqda: “Shunday kunlar keladiki, Men yurtga ocharchilik yuboraman. Odamlar non bilan suvni emas, Men, Egangizning so‘zini qo‘msab, och qolishadi.
12 Ular Mening so‘zimni eshitmoqchi bo‘lib, Bir dengizdan boshqa dengizgacha oyog‘ini sudrab borishadi, Shimoldan sharqqa yo‘l olishadi. U yoqdan–bu yoqqa yurib, sarson bo‘lishadi–yu, Ammo Men, Egangizning so‘zini eshita olishmaydi.
13 O‘sha kuni go‘zal qizlaru baquvvat yigitlar Tashnalikdan hushidan ketadilar.
14 Axir, ular Samariyaning sharmanda ma’budasi nomi bilan Qasam ichib yuribdilar, ‘Ey Dan yurti, xudoying shohid’, deb aytib yuribdilar, ‘Bershevaga olib boradigan ziyorat yo‘li haqi’, deb yuribdilar. Ammo ular yiqilib tushadilar, qaytib turmaydilar.”