Amos 6 bob

1 Ey Quddusda rohat–farog‘atda yashaganlar, holingizga voy! Ey Samariya tog‘ida bexatar bo‘lganlar, holingizga voy! Sizlar o‘zlaringizni eng sara xalqning obro‘li odamlari deb bilasizlar, Bizga bosh bo‘linglar, deb Isroil xonadoni sizning oldingizga keladi.
2 Qalney shahriga borib, uning ahvolini ko‘ringlar. U yerdan buyuk Xomat shahriga o‘tib, holini bilinglar. Filist xalqining Gat shahriga ham borib ko‘ringlar. Sizlarning bu shohliklardan afzalroq joyingiz bormidi?! Yoki yurtingiz ularnikidan kattaroqmidi?!
3 Kulfat kuni kelishiga sizlar ishonmayapsizlar, Zo‘ravonlik hukmron bo‘lishiga sababchi bo‘lyapsizlar!
4 Sizlar fil suyagidan yasalgan supalarda yonboshlaysizlar, To‘shaklarda cho‘zilib yotasizlar, Qo‘zichoqlarning go‘shtidan lazzatlanasizlar, Semirtirilgan buzoqlarning go‘shtidan taom yeysizlar,
5 O‘zlaringizcha Dovud kabi kuylar bastalaysiz, Arfaning yangragan navolariga ashulalar aytasiz.
6 Qadahlab sharob ichasiz, Xushbo‘y moyning eng a’losini badaningizga surtasiz. Xalqingiz — Yusuf naslining kulfati uchun esa qayg‘urmaysiz!
7 Shunday ekan, sizlar birinchi bo‘lib surgun qilinasiz, Yonboshlab o‘tkazgan ziyofatlaringiz tugaydi.
8 Egamiz Rabbiy O‘z nomini o‘rtaga qo‘yib ont ichdi, Ha, Parvardigori Olam — Egamiz shunday demoqda: “Men Yoqub naslining takabburligidan nafratlanaman, Ularning qal’alaridan hazar qilaman. Samariya shahrini va u yerdagi hamma narsani Men dushmanning qo‘liga beraman.”
9 Agar bir uyda o‘nta odam qolgan bo‘lsa, ularning hammasi o‘ladi.
10 Ularning yaqin qarindoshi va go‘rkov marhumlarni dafn qilmoqchi bo‘lib kelishadi. Yaqin qarindoshi jasadlarni olib chiqqanda go‘rkovdan: “Yana jasadlar bormi?” deb so‘raydi. Go‘rkov: “Yo‘q”, deb javob beradi. Keyin esa: “Jim! Egamizning nomini tilga olmaylik!” deb aytadi.
11 Ana, Egamiz amr bermoqda: Koshonalar buzib tashlanadi, Kulbalar yakson bo‘ladi.
12 Otlar qoyalar ustida chopa olmaydi–ku! Dengizni ho‘kizlar bilan shudgor qilib bo‘lmaydi–ku! Qoyil–e, sizlar esa adolatni zaharga aylantirdingiz, Solihlikning shirin mevasini achchiq qildingiz.
13 Sizlar: “Lo‘davor shahrini qo‘lga kiritdik”, deb Maqtanib yuribsizlar. “Karnaym shahrini o‘z kuchimiz bilan yengdik”, deba ytyapsizlar.
14 Parvardigori Olam — Egamiz shunday demoqda: “Ey Isroil xalqi, qaranglar! Men sizlarga qarshi bir xalqni qo‘zg‘atdim. Ular Levo–Xomatdan to Araba tekisligigacha sizlarni ezadilar.”