Galatiyaliklarga maktub 4 bob

8 Pavlus Galatiyaliklar uchun qayg‘uradi. 21 Ibrohimning ikki o‘g‘li va ularning onalari misoli.

1 Men bunday demoqchiman: merosxo‘r hali yosh bola ekan, garchi u butun mulkning egasi bo‘lsa ham, quldan hech farq qilmaydi.
2 U otasi belgilagan fursatgacha vasiyga va uy–ro‘zg‘orni boshqaruvchi xizmatkorga bo‘ysunadi.
3 Xuddi shu singari, bizlar ham oldin bolalarday edik. Xurofot kuchlariga qul edik.
4 Muddat bitgandan keyin, Xudo O‘z O‘g‘lini yubordi. Bu o‘g‘il qonun ostidagi hayot uchun ayoldan tug‘ildi.
5 Xudoning O‘z O‘g‘lini yuborishdan maqsadi bizni qonun ostidagi hayotdan xalos etib, O‘ziga farzand qilib olish edi.
6 Biz Xudoning farzandlari ekanligimizni ko‘rsatish uchun U yuragimizga O‘z o‘g‘lining Ruhini yubordi. Bu Ruh orqali biz Xudoni: “Ota! Otajon!” deb chaqiramiz.
7 Demak, endi siz qul emas, balki farzandsiz. Farzand ekansiz, Xudoning sharofati bilan U va’da qilganlarga egasiz.
8 Oldin sizlar Xudoni bilmagan paytingizda, asli xudolar bo‘lmagan kuchlarga qul edingiz.
9 Endi esa Xudoni bilasizlar, to‘g‘rirog‘i, Xudo sizlarni biladi. Shunday ekan, qanday qilib yana o‘sha kuchsiz, qadrsiz xurofotlarga qaytyapsiz?! Yana o‘shalarga qul bo‘lishni xohlaysizmi?!
10 Sizlar belgilangan alohida kunlar, oylar, yillarga rioya qilib, diniy marosimlar o‘tkazyapsiz!
11 Sizlar uchun qayg‘uryapman! Nahotki sizlarni deb chekkan zahmatlarim bekor ketgan bo‘lsa?!
12 Ey birodarlar, sizlardan iltimos qilaman, menga o‘xshagan bo‘linglar, chunki men ham sizlarga o‘xshab qonun ostidagi hayotdan ozodman. Sizlar menga hech ham ozor bermagansiz.
13 O‘zingiz bilasiz, men sizlarga birinchi marta Xushxabar aytganimda, jisman ojiz edim.
14 Ojizligim tufayli sizlarga og‘irligim tushgan bo‘lsa ham, mendan nafratlanmadingiz, meni rad etmadingiz. Aksincha, meni Xudoning farishtasiday, xuddi Iso Masihning O‘zini qabul qilganday qabul qildingizlar.
15 Qani endi o‘sha xayrixohligingiz?! Axir, o‘zim shohidman: agar iloji bo‘lganda, hatto ko‘zlaringizni ham sug‘urib olib, menga bergan bo‘lardingiz!
16 Nahotki endi sizlarga haqiqatni aytganim uchun dushmaningiz bo‘lib qolgan bo‘lsam?!
17 Ba’zi birovlar sizlarni o‘zlariga og‘dirib olishga tirishmoqdalar. Lekin ular sizlarning foydangizni ko‘zlamayapti, balki bizni bir– birimizdan ajratib tashlamoqchi. Shunda sizlar ularning atrofida girdikapalak bo‘lasizlar.
18 Yaxshi g‘oyaga bag‘ishlanish yaxshidir. Lekin bu faqat men sizlarning oldingizdaligimda emas, balki doim shunday bo‘lishi kerak.
19 Bolalarim, men sizlarni yangidan tug‘ayotganday, to‘lg‘oq azobidaman. Maqsadim shuki, sizlarda Masihning tabiati namoyon bo‘lsin.
20 Sizlar meni taajjubga solib qo‘ydingiz! Qani endi sizlarning oldingizda bo‘lsam–u, boshqa ohangda gapira olsam!
21 Ey sizlar, qonun ostidagi hayotni afzal ko‘rganlar, menga aytinglar–chi, nahot sizlar Tavrotdagi qonunlarni tushunmasangizlar?!
22 Axir, unda yozilganlardan bilamizki, Ibrohimning ikki o‘g‘li bo‘lgan. O‘g‘illarining biri cho‘ridan, ikkinchisi esa ozod ayoldan tug‘ilgan.
23 Cho‘risiniki inson tashabbusi bilan, ozod xotininiki esa Xudoning va’dasiga binoan tug‘ilgan edi.
24 Bunda ramziy ma’no bor. Ikki ona Xudoning ikki ahdini bildiradi: birinchisi — qullar tug‘adigan Hojar bibi Sinay tog‘ida qilingan ahdning ramzidir.
25 Hojar Arabistondagi Sinay tog‘ini bildirsa–da, u yahudiy dinining markazi bo‘lgan hozirgi Quddusning ramzidir. Axir, Quddus va uning bolalari qullikdalar–ku.
26 Samoviy Quddus esa ozoddir: u bizlarning onamizdir!
27 Muqaddas Bitiklarda shunday yozilgan: “Ey bola ko‘rmagan bepusht ayol! Shod bo‘lgin! Ey to‘lg‘oq og‘rig‘ini bilmagan ayol! Xitob qil, hayqirgin! Axir, tashlab ketilgan ayolning bolalari Eri bor xotinnikidan ham ko‘proq bo‘ladi!”
28 Sizlar esa, ey birodarlar, Is’hoqqa o‘xshab va’daga binoan tug‘ilgan farzandlarsiz.
29 O‘sha zamonda tabiiy yo‘l bilan tug‘ilgan o‘g‘il Ruhning kuchi bilan tug‘ilgan o‘g‘ilni quvg‘in qildi. Hozir ham xuddi shunday.
30 Ammo bu haqda Muqaddas Bitiklarda nima deyilgan? “Cho‘rini va uning o‘g‘lini haydab yuboring. Chunki cho‘rining o‘g‘li ozod ayolning o‘g‘li bilan birga merosxo‘r bo‘lmaydi.”
31 Shunday qilib, ey birodarlar, biz cho‘rining emas, balki ozod ayolning farzandlarimiz.