Galatiyaliklarga maktub 6 bob

1 Bir–biringizni qo‘llab– quvvatlanglar. 11 Muhimi yangidan yaratilishdir.

1 Ey birodarlar, deylik, orangizdan birortasi gunoh qilib qo‘yganini bilib qoldingiz. Sizlar, Ruhning yetakchiligida hayot kechirayotganlar, uni muloyim ruh bilan to‘g‘ri yo‘lga solinglar. O‘zingizga ehtiyot bo‘ling, tag‘in o‘zingiz ham vasvasaga yo‘liqib qolmang.
2 Boshingizga g‘am– tashvish tushganda, bir–biringizni qo‘llab– quvvatlanglar. Shunday qilsangizlar, Masihning amrlarini bajargan bo‘lasizlar.
3 Axir, biror kishi, garchi o‘zi hech narsa bo‘lmasa–yu, o‘zini muhim, deb hisoblasa, o‘zini o‘zi aldagan bo‘ladi.
4 Har kim o‘z ishini tekshirib ko‘rsin. Shunda u faqat o‘zidan faxrlansa bo‘ladi, boshqalar maqtanishga hojat qolmaydi.
5 Zotan har kim o‘z aravasini o‘zi tortishi lozim.
6 Kalomdan ta’lim oluvchi esa bor bisotini ustozi bilan baham ko‘rishi kerak.
7 O‘zlaringizni aldamanglar! Xudoni laqillatib bo‘lmaydi. Inson nima eksa, shuni o‘rib oladi.
8 Xudbin istaklarini qondirish uchun urug‘ ekkanlar o‘sha xudbin istaklari tufayli halokatni o‘rib oladilar. Ruhni mamnun qilish uchun urug‘ ekkanlar esa Ruhdan abadiy hayot o‘rib oladilar.
9 Shunday ekan, yaxshilik qilishdan charchamaylik. Agar holdan toyib qolmasak, o‘z vaqtida buning hosilini o‘rib olamiz.
10 Demak, hali fursat bor ekan, hammaga, ayniqsa, Masih xonadoniga tegishli bo‘lganlarga yaxshilik qilaveraylik.
11 Mana qaranglar, endi sizlarga o‘z qo‘lim bilan, qanday yirik harflar bilan yozyapman!
12 Sizlarni sunnat bo‘lishga majbur qilayotganlar sirtdan yaxshi taassurot qoldirmoqchi bo‘lyaptilar. Masihning xochi uchun quvg‘inga duchor bo‘lmaylik, deya shunday qilyaptilar.
13 Holbuki, sunnatni tadbiq qilayotganlarning o‘zlari ham qonunga rioya etmaydilar. Ular faqatgina sizlarning sunnat qilinganingiz bilan maqtanishni istaydilar.
14 Men esa Rabbimiz Iso Masihning xochidan boshqa hech narsa bilan maqtanmayman. O‘sha xoch tufayli bu dunyo men uchun o‘lgan, men esa bu dunyo uchun o‘lganman.
15 Axir, sunnat qilingan yoki qilinmaganlikning hech ahamiyati yo‘q. Muhimi — yangidan yaratilishdir.
16 Bu qoidaga ko‘ra yashayotganlarning hammasiga, ya’ni Xudoning haqiqiy xalqiga tinchlik va marhamat yor bo‘lsin!
17 Endi hech kim menga aziyat bermasin. Axir, tanamdagi chandiqlar Isoga tegishli ekanligimni ko‘rsatadigan tamg‘alar–ku!
18 Ey birodarlar, Rabbimiz Iso Masihning inoyati sizlarga yor bo‘lsin. Omin.