Galatiyaliklarga maktub 2 bob

1 Quddusdagi havoriylar Pavlusning ishlarini ma’qullaydi. 11 Pavlus Antioxiyada Butrusga tanbeh beradi. 15 Inson faqatgina Masihga bo‘lgan imoni tufayli oqlanadi.

1 O‘n to‘rt yil o‘tgandan keyin, men Barnabo bilan birga yana Quddusga bordim. Titusni ham yonimga olgan edim.
2 Xudo menga bergan vahiyga binoan u yerga borgandim. O‘sha yerdagi jamoatning e’tiborli yetakchilari bilan alohida uchrashdim. Ularga g‘ayriyahudiylar orasida o‘zim targ‘ib qilayotgan Xushxabarning mohiyatini bayon etdim. Bunday qilishim oldingi qilgan va hozir qilayotgan ishlarim behuda ketmasligi uchun edi.
3 Hatto hamrohim Titus, yunon bo‘lishiga qaramay, sunnat qilinishga majbur etilmadi.
4 Ammo ba’zi soxta birodarlar bildirmaygina oramizga kirib olib, Iso Masih bizga ato etgan ozodlik haqida surishtirib ko‘rdilar. Ularning maqsadi bizni yana qullarga aylantirish edi.
5 Biz esa, Xushxabarning haqiqati doimo sizlar bilan bo‘lsin deb, ularga zarracha ham yon bermadik.
6 E’tiborli hisoblangan yetakchilarga kelganda esa (ular qanday martabaga ega bo‘lganlari menga baribir, zotan Xudo insonlar orasida tarafkashlik qilmaydi) shuni aytay, ular mendan boshqa hech nima talab qilmadilar.
7 Aksincha, yahudiylarga Xushxabar yetkazish Butrusga buyurilganday, g‘ayriyahudiylarga Xushxabar yetkazish menga buyurilganini ular tushunib yetdilar.
8 Axir, Butrusni yahudiylar orasida havoriylik faoliyatini ko‘rsatishga tayinlagan Xudo meni ham g‘ayriyahudiylar orasida xizmat qilishga tayinladi.
9 Shunday qilib, Xudo menga bu ish uchun alohida inoyat berganiga imonlilar jamoatining ustunlari hisoblangan Yoqub, Butrus va Yuhanno ishonch hosil qildilar. Men va Barnabo g‘ayriyahudiylar orasida, ular esa yahudiylar orasida xizmat qilishga rozi bo‘lib qo‘l tashlashdik.
10 Ular faqat bizdan, kambag‘allarga g‘amxo‘rlik qilishni davom ettiringlar, deb iltimos qildilar. Shaxsan men anchadan beri bu haqda jon kuydirardim.
11 Butrus Antioxiya shahriga kelganda, uning noto‘g‘ri ish tutayotganligini ochiqchasiga yuziga aytdim.
12 Chunki Quddusdan — Yoqubning oldidan ba’zi odamlar kelmasidan avval Butrus g‘ayriyahudiylar bilan birga yeb–ichib yurgan edi. Ammo ular kelgandan keyin Butrus sunnat tarafdori bo‘lganlardan xavotirlanib, o‘zini chetga olgandi va g‘ayriyahudiylar bilan birga bir dastruxonda o‘tirmasdi.
13 Shunda boshqa yahudiy masihiylar ham Butrusga o‘xshab ikkiyuzlamachilik qilishdi. Hatto Barnabo ham ularning ikkiyuzlamachiligi tufayli yo‘ldan ozdi.
14 Men esa ular Xushxabarning haqiqati bo‘yicha ish tutmayotganini ko‘rib, hammaning oldida Butrusga shunday dedim: “Mana siz yahudiy bo‘la turib, yahudiylar kabi emas, g‘ayriyahudiylar kabi yashayapsiz. Shunday ekan, qanday qilib g‘ayriyahudiylarni yahudiylar kabi yashashga majbur qila olasiz?”
15 To‘g‘ri, bizlar yahudiy naslidanmiz, gunohkor hisoblangan g‘ayriyahudiylardan emasmiz.
16 Lekin shuni bilamizki, inson qonunga amal qilish bilan emas, balki Iso Masihga bo‘lgan imoni orqali oqlanadi. Shuning uchun ham biz qonunga amal qilish bilan emas, Masihga bo‘lgan imonimiz tufayli oqlanamiz, deb Iso Masihga ishondik. Axir, hech kim qonunga amal qilish bilan oqlanmaydi.
17 Mana, biz Masih orqali oqlanishga intilyapmiz. Biz ham g‘ayriyahudiylar qatori gunohkor ekanligimizni bu ko‘rsatib turibdi. Demak, unday holda, gunohkorligimizning sababchisi Masih ekan–da? Yo‘q, aslo!
18 Ammo men o‘zim qulatgan qonun–qoidalar binosini qaytadan qurishga kirishadigan bo‘lsam, unda men yana qonunbuzar bo‘lib qolaman.
19 Axir, qonunning o‘zi meni o‘limga mahkum qildi. Endi men Xudo uchun yashay deb, qonun uchun o‘lganman. Men Masih bilan birga xochga mixlab qo‘yilganman.
20 Endi yashayotgan men emas, balki Masihdir. U mening hayotimni boshqaryapti. Hali tirik ekanman, Xudoning O‘g‘liga bo‘lgan imon bilan yashayman. Axir, U meni yaxshi ko‘rib, O‘zini men uchun fido qilgan.
21 Men Xudoning inoyatini inkor qilmayman. Agar qonunga amal qilish bilan oqlanish mumkin bo‘lganda edi, Masih behuda o‘lgan bo‘lardi.