Rimliklarga maktub 2 bob

1 Xudoning odil hukmi. 17 Yahudiylar va qonun.

1 Ey, boshqalarni hukm qilayotgan inson! Sen kim bo‘lishingdan qat’iy nazar, bunday qilishga senda hech bir asos yo‘q. Sen boshqa odamni hukm qilib, o‘zingni ham mahkum etasan. Axir, o‘zing ham shu ishlarni qilyapsan–ku!
2 Bunday ishlar qilib yurganlarni Xudo mahkum qilishga haqli ekanini bilamiz.
3 Ayni ishlarni o‘zing qila turib, shunday ishlarni qiluvchilarni hukm etsang, Xudoning hukmidan qochib qutulaman, deb o‘ylaysanmi?!
4 Xudoning cheksiz mehribonligi va sabr–toqatini pisand qilmayotganingni qara. Axir, Uning muruvvati seni tavbaga yetaklashini bilmaysanmi?!
5 Ammo sen o‘jarlik qilib, gunohlaringdan tavba qilmayapsan. Xudoning adolatli hukmi ayon bo‘ladigan qahr–g‘azab kunida boshingga tushadigan jazoni yanada ko‘paytiryapsan.
6 Xudo har kimni qilgan ishiga yarasha taqdirlaydi.
7 Yaxshi ishda qunt qilib, Xudodan sharaf, hurmat–ehtirom va mangulik olishga intilganlarga U abadiy hayot ato qiladi.
8 Ammo xudbinlik qiladigan, haqiqatni rad etib, adolatsizlikka ergashadiganlar qahr–g‘azabga duchor bo‘ladi.
9 Yovuzlik qiladigan har bir insonning boshiga falokatu iztirob tushadi, bu inson yahudiymi, g‘ayriyahudiymi — farqi yo‘q.
10 Yaxshilik qiladiganlarga esa — yahudiylarga ham, g‘ayriyahudiylarga ham, sharaf, hurmat– ehtirom va tinchlik nasib etadi.
11 Zero, Xudo tarafkashlik qilmaydi.
12 Xudoning qonunini bilmasdan turib gunoh qilganlar qonunga aloqasiz ravishda hukm qilinadilar. Qonunni bila turib gunoh qilganlar esa qonun bo‘yicha hukm qilinadilar.
13 Axir, qonunni eshitganlar emas, balki qonunga rioya qiladiganlar Xudoning oldida oqlanadilar.
14 G‘ayriyahudiylarda Xudoning qonuni yo‘q. Ammo qonunni bilmay turib, ular tabiiy ravishda qonun buyurganlarni bajarsalar, o‘zlariga o‘zlari qonundirlar.
15 Bu bilan ular qonunning talablari o‘z yuraklarida yozilganini ko‘rsatadilar. Ularning vijdoni ham bunga shahodat beradi, chunki ularning xayollari goh ularni qoralaydi, goh oqlaydi.
16 Xudo insonlarning yashirin o‘y– xayollarini Iso Masih orqali hukm qiladigan kunda bularning hammasi ayon bo‘ladi. Men keltirgan Xushxabarda bular bayon etilgan.
17 Mana, orangizdagilarning ba’zilari: “Men Yahudiyman”, deydilar, qonunga suyanib, “Xudoga yaqinman”, deb maqtanadilar.
18 Ey, Yahudiy! Sen Xudoning xohish-irodasini bilish va yaxshini yomondan farq qilishni qonundan o‘rganib olibsan.
19 Xudoning qonunida barcha ilm–ma’rifat va haqiqat mujassam. Senda mana shu qonun borligi uchun, sen ko‘rlarga yo‘l ko‘rsatuvchi,
20 zulmatda qolganlarga nur, g‘ofillarga murabbiy, g‘o‘r bolalarga esa muallim ekanligingga ishonching komil.
21 Shunday ekan, sen qanday qilib boshqalarga ta’lim bera turib, o‘zingga ta’lim bermaysan?! “O‘g‘irlik qilma”, deb nasihat qilib turib, o‘g‘irlik qilasanmi?!
22 “Zino qilma”, deb turib, o‘zing zino qilasanmi?! “Butlardan jirkanaman”, deb turib, kufrlik qilasanmi?
23 Qonunni bilaman, deb maqtanasan–u, lekin qonunni buzib, Xudonining nomiga dog‘ tushirasanmi?!
24 Axir, Muqaddas Bitiklarda shunday yozilgan–ku: “Sizlarni deb, g‘ayriyahudiylar orasida Xudoning nomi haqorat qilinmoqda.”
25 Sunnat masalasiga kelaylik. Agar sen qonunga rioya qiladigan bo‘lsang, sunnatning foydasi bor. Ammo qonunni buzsang, sening sunnating sunnatsizlikday bo‘lib qolgan.
26 Xuddi shuningdek, agar sunnat qilinmaganlar qonunga amal qilsalar, ularning sunnatsizligi sunnatday qabul qilinmaydimi?!
27 Shunday ekan, sunnatsiz bo‘la turib, qonunga amal qiladigan odam seni mahkum qilmaydimi?! Axir, senda Muqaddas Bitiklar bor, sen sunnat qilingansan–u, lekin baribir Xudoning qonunini buzasan.
28 Yahudiy urf–odatlari bilan yashaydiganlarning hammasi ham asl yahudiy emas. Jismoniy sunnatning o‘zi ham sunnatning asl maqsadini bajarmaydi.
29 Asl yahudiylik yurakdan kelib chiqadi. Asl sunnat, ya’ni yurakning sunnati qonunga amal qilishdan kelib chiqmaydi, balki Ruh tomonidan qilinadi. Asl yahudiy insonlarning emas, balki Xudoning maqtoviga sazovor bo‘ladi.