Rimliklarga maktub 3 bob

1 Xudoning sadoqati. 9 Hamma gunohkordir. 21 Gunohkorni oqlash — Xudoning ishi.

1 Xo‘sh, yahudiylarning qanday ustunligi bor? Yoki sunnatning nima foydasi bor?
2 Yahudiylar har jihatdan katta ustunlikka egadirlar. Bu ustunlik eng avval shundan iboratki, Xudoning kalomi ularga ishonib topshirilgan.
3 Ularning ba’zilari ishonmagan bo‘lsa, nima bo‘pti? Ularning ishonmaganligi Xudoning sadoqatini bekor qiladimi?
4 Yo‘q, aslo! Axir, har bir inson yolg‘onchi bo‘lsa ham, Xudo haqdir. Muqaddas Bitiklarda Xudo haqida shunday yozilgan–ku: “Shu bois hukm qilganingda Sen barhaqsan, Qoralaganingda doimo to‘g‘ri bo‘lib chiqasan.”
5 Insoniy fikr yuritib aytayin: Agar bizning qabihligimiz Xudoning odilligini yanada ochiqroq ko‘rsatsa, nima ham derdik?! Boshimizga qahr– g‘azab yog‘dirgani uchun Xudo adolatsizmi?!
6 Yo‘q, aslo! Xudo odildir. Xudo adolatsiz bo‘lganda edi, qanday qilib dunyoni hukm qila olardi?!
7 Mening yolg‘onchiligim Xudoning haqligiga urg‘u berib, Unga yanada ko‘proq shon– shuhrat keltirar ekan, nima uchun men gunohkor sifatida mahkum qilinyapman?
8 Shunday ekan, “Yaxshilik kelib chiqsin, deb yomonlik qilaveraylik”, — deyishimiz kerakmi?! Ba’zilar bizga tuhmat qilib, o‘shanday ta’lim beryapti, deb aytmoqdalar. Bunday tuhmat qilganlar jazoga loyiqdir.
9 Xo‘sh, biz, yahudiylar boshqalardan ustunmizmi? Yo‘q, aslo! Yuqorida isbotlab o‘tganimday, xoh yahudiy bo‘lsin, xoh g‘ayriyahudiy bo‘lsin, har bir inson gunohning hokimiyati ostidadir.
10 Axir, Muqaddas Bitiklarda quyidagiday yozilgan–ku: “Solih hech bir kimsa yo‘qdir, Hatto bironta ham yo‘q!
11 Bironta ham idrokli zot yo‘q, Hech kim Xudoga yuz burmaydi.
12 Hammasi yo‘ldan ozgan, birday buzilgan, Yaxshilik qiluvchi bir kimsa yo‘qdir, Hatto bironta ham yo‘q!
13 Og‘izlari ochilgan qabr kabidir, Ular yolg‘on gapiradi. Tillaridan ilon zahri tomadi.
14 Ularning og‘zidan la’nat, achchiq so‘zlar chiqadi.
15 Ularning oyoqlari qon to‘kishga shoshiladi,
16 Qadamidan halokatu vayrona keladi.
17 Ular tinchlik yo‘llarini bilmaydi,
18 Ular Xudodan qo‘rqmaydi.”
19 Biz bilamizki, qonun neki buyurgan bo‘lsa, qonunga qaram bo‘lganlarga buyurgan, toki har bir og‘iz yumilsin va butun dunyo Xudo oldida javobgar bo‘lsin.
20 Zotan qonunga amal qilsa–da, hech kim Xudoning oldida oqlana olmaydi, chunki qonun insonga o‘z gunohkorligini yanada aniqroq ko‘rsatadi.
21 Mana endi qonunga aloqasiz ravishda oqlanish yo‘lini Xudoning O‘zi aniq ko‘rsatdi. Bu haqda Tavrot va payg‘ambarlar guvohlik beradi.
22 Biz Iso Masihga bo‘lgan imonimiz orqali Xudoning oldida oqlanamiz. Odamlar orasida hech bir farq yo‘q.
23 Axir, hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug‘vorligidan mahrumdir.
24 Lekin gunohkorlar Iso Masih orqali gunohlaridan ozod bo‘ladilar. Ular oqlanishga loyiq bo‘lmasalarda, Xudoning inoyati bilan oqlanadilar.
25 26Xudo Iso Masihni bu dunyoga yubordi. Masihga ishonganlarning hammasi Uning to‘kilgan qoni orqali Xudo bilan yarashdilar.
26 Shunday qilib, Xudo O‘zining adolatini namoyon qiladi. U oldin sabr–toqat qilib, ilgari qilingan gunohlarni jazosiz qoldirgan edi, endi esa Iso Masihga ishonganlarni oqlab, O‘zining haq ekanligini ko‘rsatmoqda.
27 Endi maqtanishga arzigulik narsamiz qoldimi? Yo‘q, maqtovga o‘rin yo‘q. Qanday qilib? Amrlarni bajo keltirishni talab qiluvchi qonunga ko‘rami? Yo‘q, insonlar imon orqali oqlanganda maqtanishga hech o‘rin qolmaydi.
28 Biz qanoat hosil qildikki, inson qonun talablarini bajo qilish orqali emas, balki imon orqali oqlanadi.
29 Nahotki Xudo faqat yahudiylarning Xudosi bo‘lsa?! U boshqa xalqlarning ham Xudosi emasmi? Albatta, U boshqa xalqlarning ham Xudosi.
30 Axir, Xudo yagona–ku! Sunnatlilarni ham, sunnatsizlarni ham Xudo imon orqali oqlaydi.
31 Demak, biz bu imon bilan qonunni bekor qilyapmizmi? Yo‘q, aslo! Aksincha, qonunni tasdiqlayapmiz.