Naximiyo 2 bob

1 Naximiyo Quddusga boradi. 11 Naximiyo Quddus devorini ko‘zdan kechiradi.

1 Shoh Artaxshas hukmronligining yigirmanchi yili, Nison oyi edi. Bir kuni shohga sharob keltirildi. Men sharobni olib kirib, unga uzatdim. Shoh qarshisida men hech qachon g‘amgin ahvolda bo‘lmagandim.
2 Shuning uchun shoh mendan so‘radi: — Nega g‘amgin ko‘rinasan? Kasalga o‘xshamaysan–ku! Yuragingda biror darding bo‘lsa kerak–a? Men qattiq qo‘rqib ketdim,
3 shunga qaramay shohga dedim: — Shoh hazratlarining umrlari uzoq bo‘lsin. Ota–bobolarimning qabrlari joylashgan shahar tashlandiq bo‘lib, o‘sha shaharning darvozalari yondirib yuborilsa–yu, nega g‘amgin bo‘lmayin?!
4 Shoh mendan: — Tilaging nima? — deb so‘radi. Shunda men Samoviy Xudoga ibodat qilib,
5 shohga shunday javob berdim: — Agar shoh hazratlari ma’qul topsalar, bu qulingiz shoh hazratlaridan marhamat topgan bo‘lsa, meni Yahudo yurtiga — ota–bobolarimning qabrlari joylashgan shaharga yuborsalar, deb iltimos qilmoqchi edim, toki men u shaharni qaytadan qurayin. —
6 Malika ham shohning yonida o‘tirgan edi. Shoh mendan: — Qancha vaqt yo‘l yurasan? Qachon qaytib kelasan? — deb so‘radi. Shoh menga marhamat qilib, ijozat berdi. Men unga qachon qaytib kelishimni aytdim.
7 So‘ngra shohga yana dedim: — Agar shoh hazratlari ma’qul deb topsalar, Furot daryosining g‘arbidagi viloyat hokimlariga maktublar yozib berilsa, toki Yahudoga kirib borishim uchun ular menga ijozat berishsin.
8 Yana shoh hazratlarining o‘rmon qorovuli Osifga ham maktub yozilib, unga ko‘rsatma berilsa. Ma’bad yonidagi qal’a darvozalari uchun, shahar devori uchun va o‘zim yashaydigan uy uchun yog‘och tayyorlagani u menga daraxtlar kesib bersin. Men nima so‘ragan bo‘lsam, shoh hammasiga ijozat berdi, chunki Xudoyimning marhamati menga yor edi.
9 Shoh bir necha lashkarboshisini va otliq sipohlarini menga hamroh qilib jo‘natdi. Men Furot daryosining g‘arbidagi viloyat hokimlari huzuriga borib, ularga shohning maktublarini berdim.
10 Bayt–Xo‘ronlik Sanballat va Ommonlik malay To‘viyo: “Isroil xalqining manfaati uchun jon kuydiradigan bittasi kelibdi”, degan gapni eshitib, g‘oyat g‘azablandilar.
11 Shunday qilib, men Quddusga yetib keldim. Oradan uch kun o‘tgach,
12 tunda o‘rnimdan turdim, yonimga bir nechta sheriklarimni olib, tashqariga chiqdim. Lekin Quddus haqidagi Xudo ko‘nglimga solgan rejamni hech kimga aytmadim. Men mingan eshakdan bo‘lak boshqa birorta hayvonni o‘zimiz bilan olmadik.
13 Men tunda Soylik darvozasi orqali shahardan chiqib, Ajdar bulog‘iga, u yerdan Go‘ng darvozasiga bordim. Vayron bo‘lib yotgan Quddus devorini, yonib ketgan darvozalarini ko‘zdan kechirdim.
14 So‘ngra Buloq darvozasiga va Shoh hovuziga bordim. Lekin minib borayotgan eshagim vayronalar orasidan yo‘l topa olmadi.
15 Shu sababdan men Qidron soyligiga tushdim. Soylik bo‘ylab chiqib borib, o‘sha yerdan devorni ko‘zdan kechirishda davom etdim. So‘ng ortimga qaytib, Soylik darvozasi orqali shaharga kirdim.
16 Qayerga borganimni, nima qilayotganimni shahar amaldorlari bilmasdilar. Men yahudiylarga, ruhoniylarga, yo‘lboshchilarga, amaldorlarga va ishda qatnashadigan boshqa odamlarga hali hech gap aytmagandim.
17 Nihoyat, endi ularga shunday dedim: “Qanchalar kulfatda qolganimizni o‘zlaringiz ko‘rib turibsizlar! Quddus vayron bo‘lib yotibdi, shaharning darvozalari yonib ketgan. Kelinglar, shahar devorini qaytadan quraylik, sharmandali ahvolimizdan qutulaylik.”
18 Xudoyimning marhamati menga yor bo‘lganini va shohning menga aytgan gaplarini ularga aytib berdim. Ular: “Qurilishni boshlaylik”, deyishdi. Shunday qilib, ular ishni boshlashga tayyor bo‘ldilar.
19 Bayt–Xo‘ronlik Sanballat, Ommonlik malay To‘viyo va Arabistonlik Gashim buni eshitib, bizning ustimizdan kuldilar, nafrat bilan shunday dedilar: — Bu qilayotganlaringiz nimasi?! Sizlar shohga qarshi isyon ko‘taryapsizlarmi?!
20 Men ularga shunday javob berdim: — Samoviy Xudo ishimizning barorini beradi. Biz, Uning qullari, devorni qayta qurishni boshlaymiz. Ammo sizlar bizga gaplaringni o‘tkaza olmaysizlar, qo‘lingizdan hech narsa kelmaydi. Sizlar bizning diniy marosimlarimizda ham qatnasha olmaysiz.