Timo‘tiyga birinchi maktub 5 bob

Imonlilar jamoatidagi munosabatlarga oid ko‘rsatmalar.  1 Yoshu qariyalar. 3 Bevalar. 17 Jamoat oqsoqollari.

1 Yoshi katta odamga qattiq gapirma, uni otang o‘rnida ko‘rib, hurmat bilan nasihat qil. Yoshlarga ukalaringdek,
2 kampirlarga onalaringdek munosabatda bo‘l. Yosh ayollarni singillaring o‘rnida ko‘rib, ularga pokdillik bilan nasihat qil.
3 Suyanchig‘i yo‘q beva xotinlarga g‘amxo‘rlik qil.
4 Agar bevaning bolalari yoki nabiralari bor bo‘lsa, ular eng avvalo o‘z oilasi oldidagi, Xudo buyurgan farzni ado etib, farzandlik burchini bajarsinlar, chunki bu Xudoga maqbuldir.
5 Yolg‘iz qolgan, suyanchig‘i yo‘q beva xotin butun umidini Xudoga bog‘lab, kechayu kunduz toat–ibodat qiladi.
6 Ammo kayf–safoga berilib ketgan beva xotin ruhan o‘likdir.
7 Bevalarga va ularning oila a’zolariga bularni o‘rgat, toki ular malomatga qolmasinlar.
8 Zero, o‘z qarindoshlariga, xususan oila a’zolariga g‘amxo‘rlik qilmagan kishi imonni inkor etgan bo‘ladi. U imonsizdan ham battardir.
9 Tullar ro‘yxatiga faqatgina oltmish yoshdan oshgan, marhum eriga vafodor bo‘lgan beva ayollarni kirit.
10 Bu ayollar qilgan ezgu ishlari bilan tanilgan, ya’ni bolalariga yaxshi tarbiya bergan, musofirlarga mehmondo‘st bo‘lgan, Xudo azizlarining oyoqlarini yuvgan, qiynalganlarga yordam bergan, o‘zlarini turli xil xayrli ishlarga bag‘ishlagan bo‘lishlari lozim.
11 Beva qolgan yoshroq xotinlarni ro‘yxatga kiritma. Chunki ularning ehtirosi junbishga kelganda, erga tegishni istab qoladilar.
12 Shunda ular erga tegmaslik haqidagi Masihga bergan va’dasini buzib, odamlar orasida yomon otli bo‘lib qoladilar.
13 Bundan tashqari, ular boshqa bir xatarga yo‘liqadilar: yalqovlikka berilib, uyma–uy yurishga o‘rganib qoladilar. Shunisi yetmaganday, g‘iybat qilishga, boshqalarning ishiga burun suqib, lozim bo‘lmagan narsalarni gapirishga odatlanadilar.
14 Shu sabablarga ko‘ra men yosh bevalarning erga tegishini istardim. Ular bola tug‘ib, ro‘zg‘or ishlari bilan mashg‘ul bo‘lsinlar, g‘animlarimizning yomon gapirishlariga imkon yaratib bermasinlar.
15 Chunki shundoq ham ba’zi bevalarimiz to‘g‘ri yo‘ldan ozib, shayton yo‘liga kirib ketdilar.
16 Agar birorta imonli ayolning beva qolgan qarindoshlari bo‘lsa, ularga o‘zi yordam bersin, bu vazifani imonlilar jamoatiga yuklamasin. Shunda suyanchig‘i yo‘q beva xotinlarga jamoat yaxshiroq yordam bera oladi.
17 Imonlilar jamoatini yaxshi boshqarayotgan, xususan astoydil va’z aytib, ta’lim berayotgan oqsoqollar hurmatga sazovordirlar, ular qilgan mehnatlariga yarasha taqdirlansinlar.
18 Zero, Muqaddas Bitiklarda: “G‘alla yanchayotgan ho‘kizning og‘zini to‘smang” va “Mehnatkash ish haqini olishga munosibdir”, — deyilgan.
19 Ikki yoki uch guvoh bo‘lmasa, hech bir oqsoqolga qo‘yilgan aybni qabul qilma.
20 Gunoh qilib yurgan oqsoqollarni esa hammaning oldida fosh qilib, tavbaga chaqir, toki boshqalarning ham diliga qo‘rquv kirsin.
21 Xudo, Iso Masih va tanlangan farishtalar huzurida senga qat’iy buyuraman: hech bir ishda yuz–xotirchilik va tarafkashlik qilmay, bu ko‘rsatmalarimga rioya qil.
22 Biror odamni jamoat oqsoqoli vazifasiga tayinlashga shoshilma, tag‘in birovning gunohlariga sherik bo‘lib qolma. O‘zingni pok saqla.
23 (Lekin suv ichish bilan cheklanib qolmay, ozginadan sharob ham ichib tur. Bu oshqozoningga yaxshi ta’sir qilib, tez–tez yuz berayotgan kasalliklaringning oldini oladi.)
24 Ba’zi odamlarning gunohlari hozirdan ochiq–oshkor bo‘lib, hatto qiyomat kunidan oldin fosh bo‘lmoqda. Boshqalarning gunohlari esa oxiratda ma’lum bo‘ladi.
25 Shuningdek, qilingan xayrli ishlar ham oshkordir. Ba’zilari oshkor bo‘lmasa– da, baribir pinhon qolmaydi.