Timo‘tiyga birinchi maktub 3 bob

1 Jamoat yetakchisining xislatlari. 8 Jamoat xizmatchisining xislatlari. 14 Xudo ayon etgan haqiqat.

1 “Imonlilar jamoatining yetakchisi bo‘lishga intilgan inson olijanob ishni orzu qilgan bo‘ladi”, degan gap to‘g‘ri va asoslidir.
2 Darhaqiqat, bunday olijanob vazifaga tayinlanadigan inson yaxshi nom chiqargan bo‘lishi shart. U o‘z xotiniga vafodor, mulohazali, vazmin, odobli, mehmondo‘st, ta’lim berishga qobiliyatli bo‘lsin.
3 U mayxo‘r, jahldor, janjalkash emas, balki muloyim, pulparastlikdan yiroq,
4 xonadonini yaxshi boshqaradigan, farzandlari unga bo‘ysunib hurmat qiladigan bo‘lsin.
5 Agar yetakchi o‘z xonadonini boshqara olmasa, Xudoning jamoatiga qanday g‘amxo‘rlik qila oladi?!
6 Endigina imonga kirgan odam yetakchi bo‘lmasin, tag‘in kerilib, iblisning halokatli changaliga tushib qolmasin.
7 U jamoatga qarashli bo‘lmagan odamlar orasida ham hurmat– e’tiborga ega bo‘lsin. Shunda u malomatga qolmaydi, shaytonning tuzog‘iga tushmaydi.
8 Imonlilar jamoatining xizmatchilari ham hurmatga sazovor, samimiy insonlar bo‘lishlari lozim. Ular mayxo‘r yoki molparast bo‘lmasinlar.
9 Xudo bizga ayon etgan haqiqat bo‘yicha yashab, barcha ishni vijdonan bajarsinlar.
10 Ularni avval sinovdan o‘tkazish kerak. Agar kamchiliksiz bo‘lsalar, xizmatga tayinlansinlar.
11 Ular xotinlariga vafodor, farzandlarini va xonadonini yaxshi boshqaradigan odamlar bo‘lishlari shart. Xizmatchi ayollar ham hurmatga sazovor bo‘lishlari lozim.
12 Ular g‘iybat qilmaydigan, mayxo‘rlikka berilmaydigan, har narsada ishonchli bo‘lsinlar.
13 Jamoatdagi o‘z xizmatini yaxshi bajarganlar el orasida taniladilar. Ular Iso Masihga bo‘lgan imonda yuksak jasoratga ega bo‘ladilar.
14 Men yaqin orada oldingga boraman, degan umiddaman.
15 Bordi–yu, kechiksam, Xudoning xonadonida odamlar o‘zlarini qanday tutishlari kerakligini bilishing uchun bularni senga yozdim. Zero, jamoat barhayot Xudoga tegishlidir, jamoat haqiqatning poydevori va ustunidir.
16 Darhaqiqat, Xudo bizga ayon etgan haqiqat buyukdir. Asl xudojo‘ylikning manbayi bo‘lmish bu haqiqat quyidagichadir: Masih yer yuziga Inson bo‘lib keldi. Yangi, ulug‘vor hayot uchun o‘likdan tirilib, Xudoning O‘g‘li deb tasdiqlandi. U zohir bo‘ldi farishtalarga. U haqdagi Xushxabar e’lon etildi xalqlarga, Dunyo bo‘ylab odamlar Unga imon keltirdi. Ulug‘vorlikka burkanib U samoga yuksaldi.