Timo‘tiyga birinchi maktub 2 bob

1 Duo va ibodatlarga oid ko‘rsatmalar.

1 Avvalambor, nasihatim shuki, butun insoniyat uchun iltijo qilinglar, toat–ibodatda bo‘lib, duolar o‘qinglar, shukronalar aytinglar.
2 Taqvodor, obro‘– e’tiborli, osoyishta, sokin hayot kechirishimiz uchun, hukmdorlaru boshliqlar uchun ibodat qilinglar.
3 Bu xayrli ish bo‘lib, Najotkorimiz Xudoga maqbuldir.
4 U hamma insonlarning najot topishlarini va haqiqatni bilib olishlarini istaydi.
5 Zero, hammamizga ma’lumki: Xudo yagonadir, Xudo bilan insonlar orasidagi Vositachi ham yagonadir. Bu Vositachi Iso Masihdir. U O‘zi inson edi
6 Va butun insoniyatni qutqarish uchun O‘z jonini fido qildi. Shu orqali Xudo O‘zi belgilagan paytda najot rejasini ayon etdi.
7 Men najot haqidagi bu xabarni e’lon qiluvchi havoriy etib tayinlandim. To‘g‘risini aytyapman, yolg‘on gapirayotganim yo‘q! Haqiqatdan ham, men turli xalqlarga imon va haqiqatni o‘rgatish uchun yuborilganman.
8 Sizlar yig‘ilganingizda, orangizdagi erkaklar qo‘llarini duoga ochib, chin qalbdan ibodat qilsinlar. Hech kimdan g‘azablanmasinlar, talashib–tortishmasinlar.
9 Xotinlar soddagina, did bilan kiyinsinlar. Ular sochiga ortiqcha oro bermay, oltin va marvarid taqinchoqlar yoki qimmatbaho kiyimlar bilan emas, balki or–nomus bilan bezansinlar.
10 Xudojo‘y xotinlarga munosib xayrli ishlar bilan o‘zlariga zeb bersinlar.
11 Ta’lim berilayotganda xotinlar sukut saqlasin, muallimning gapini ikki qilmasin.
12 Xotin erkakka ta’lim berishiga va uning ustidan hukmronlik qilishiga ruxsat bermayman. Xotin sukut saqlasin.
13 Axir, oldin Momo Havo emas, balki Odam Ato yaratilgan–ku.
14 Odam Ato emas, xotin shaytonga aldanib, gunoh qildi.
15 O‘shandan buyon, xotinlar tuqqanda la’nat tufayli dardu azob chekadigan bo‘ldilar. Biroq shunga qaramay, agar ular kamtaru bama’ni bo‘lishsa, Masihga bo‘lgan imonda sobit qolib, mehr–oqibatli bo‘lib, taqvodor hayot kechirishsa, najot topadilar.