Yuhannoning birinchi maktubi 5 bob

5 Isoga bo‘lgan imonimiz dunyoni yengadi. 13 Xotima.

1 Isoning Masih ekanligiga ishongan har bir kishi Xudoning farzandidir. Kim Otani yaxshi ko‘rsa, Uning farzandlarini ham yaxshi ko‘radi.
2 Biz bilamizki, Xudoni sevib, Uning amrlarini bajarsak, Xudoning farzandlarini ham yaxshi ko‘rgan bo‘lamiz.
3 Xudoni sevish Uning amrlarini bajarish demakdir. Xudoning amrlari esa qiyin emas,
4 chunki Xudoning har bir farzandi dunyoni yengishga qodir. Biz imonimiz orqali dunyo ustidan g‘alaba qozonamiz.
5 Ha, Iso Xudoning O‘g‘li ekanligiga ishongan odamgina dunyoni yenga oladi!
6 Iso Masih kelganda suvga cho‘mdirilib, biz uchun O‘z qonini to‘kdi. U suvga cho‘mish bilan cheklanibgina qolmay, O‘z qonini to‘kdi. Muqaddas Ruhning O‘zi bu haqda guvohlik beryapti va Uning guvohligi haqiqatdir.
7 Shunday qilib, bunga uchta guvoh bor:
8 Ruh, suv va qon. Ular bir xil guvohlik berishyapti.
9 Biz insonlarning guvohligini qabul qilamiz, Xudoning guvohligi esa undan qanchalar muhimroq. Xudo ham O‘z O‘g‘li haqida guvohlik berdi.
10 Xudoning O‘g‘liga ishongan odam Xudoning guvohligini chin dildan qabul qilgan bo‘ladi. Xudoga ishonmagan odam esa Xudoni yolg‘onchiga chiqaradi, chunki u Xudoning O‘z O‘g‘li haqida bergan guvohligiga ishonmaydi.
11 Xudoning guvohligi shundan iborat: Xudo bizga abadiy hayot berdi va bu abadiy hayotning manbayi Xudoning O‘g‘li Isodir.
12 Kim Xudoning O‘g‘liga ega bo‘lsa, hayotga egadir. Xudoning O‘g‘liga ega bo‘lmagan odamda esa hayot yo‘q.
13 Ey Xudoning O‘g‘liga ishonganlar, sizlar abadiy hayotga egasizlar. Shuni bilib olinglar deb sizlarga bu maktubni yozyapman.
14 Biz abadiy hayotga ega bo‘lganimiz uchun Xudoning huzurida dadil bo‘lamiz, chunki Xudoning irodasiga ko‘ra nimani so‘rasak, U bizga quloq tutishini bilamiz.
15 Xudo ibodatlarimizga quloq tutar ekan, demak, ibodatlarimizga javob olganimizga to‘liq ishonch hosil qilamiz.
16 Agar biror kishi birodarining gunoh qilayotganini ko‘rsa–yu, bu gunoh abadiy o‘limga sabab bo‘lmasa, u uchun ibodat qilsin. Uning ibodati tufayli Xudo gunoh qilgan odamga hayot bag‘ishlaydi. Men gunohi abadiy o‘limga sabab bo‘lmaydigan odamni nazarda tutyapman. Abadiy o‘limga sabab bo‘ladigan gunoh ham bor. Bunday gunohga qo‘l urgan odamlar uchun ibodat qilinglar, deb aytmayapman.
17 Har qanday yomonlik gunohdir, ammo hamma gunoh ham abadiy o‘limga sabab bo‘lavermaydi.
18 Xudoning farzandi bo‘lgan odam gunoh qilmasligini bilamiz, chunki Xudo bunday odamni O‘z panohida asraydi. Yovuz shayton unga biror zarar yetkaza olmaydi.
19 Biz Xudodan ekanimizni, butun dunyo esa yovuz shayton changalida ekanini bilamiz.
20 Yana shuni bilamizki, Xudoning O‘g‘li kelib, haq Xudoni tanib–bilishimiz uchun bizga aql–idrok berdi. Biz Iso Masih bilan birga yashar ekanmiz, haq Xudo bilan ham birga yashaymiz. Iso Masih haq Xudodir va abadiy hayot manbaidir.
21 Aziz bolalarim, o‘zlaringizni butlardan saqlanglar.