Yuhannoning birinchi maktubi 3 bob

11 Bir–birimizni yaxshi ko‘raylik!

1 Qaranglar, Otamiz Xudo bizni farzandlarim deb, qanday buyuk bir sevgini ko‘rsatdi! Haqiqatan ham, biz Uning farzandlarimiz. Dunyo Otamizni hech qachon tan olmagan, shuning uchun bizni ham Xudoning farzandlari, deb tan olmayapti.
2 Ha, azizlarim, hozir biz Xudoning farzandlarimiz. Ammo kelajakda kim bo‘lishimiz bizga hanuz ochilmagan. Faqat shuni bilamizki, o‘sha payt kelganda, biz Xudo singari bo‘lamiz, chunki Xudoning O‘zini ko‘ramiz.
3 Xudoga bunday umid bog‘lagan har bir odam Iso Masih singari pok bo‘lishi uchun o‘zini poklaydi.
4 Gunoh qiluvchi har qanday odam Xudoga qarshi bosh ko‘targan bo‘ladi, chunki gunoh Xudoga qarshi bosh ko‘tarmoq demakdir.
5 Masih esa gunohlarimizni yuvish uchun kelganini bilasizlar. Unda gunoh yo‘qligi o‘zingizga ayon.
6 Masih bilan yashagan har bir odam gunohdan yuz o‘giradi. Gunoh qilib yurgan odam esa, Masihni ko‘rmagan ham, tanimagan ham.
7 Aziz bolalarim, hech kim sizlarni aldamasin. Adolatli ish qiluvchi har qanday odam xuddi Masih singari odildir.
8 Gunoh qiluvchi esa iblis zotidandir. Chunki iblis azaldan gunoh qilib kelyapti. Ammo Xudoning O‘g‘li iblisning ishlarini barbod qilish uchun keldi.
9 Xudoning bolalari gunoh qilmaydi, chunki Xudoning hayotbaxsh kuchi ularning ichidadir. Ular Xudoning bolalari bo‘lganlari uchun gunohda yashamaydilar.
10 Demak, iblis bolalari bilan Xudo bolalarining farqi shunda: adolatli ish qilmagan va o‘z birodarini sevmagan odam Xudodan emas.
11 Sizlar boshidan eshitgan kalom shu: bir– birimizni yaxshi ko‘raylik!
12 Yovuz shayton zoti bo‘lgan Qobilga o‘xshamaylik. U o‘z ukasini o‘ldirgandi. Nima uchun ukasini o‘ldirdi? Chunki uning ishlari qabih, ukasining ishlari esa to‘g‘ri edi.
13 Ey birodarlarim, agar dunyo sizdan nafratlanayotgan bo‘lsa, hayratlanmanglar.
14 Biz o‘limdan hayotga o‘tganimizni bilamiz, chunki birodarlarimizni sevamiz. Birodarini sevmagan odam esa o‘lim iskanjasida qolgan.
15 Birodaridan nafratlangan har qanday kishi qotildir. Hech bir qotil abadiy hayotga ega bo‘lmasligini bilasizlar.
16 Masih bizlar uchun jonini fido qildi, ana shundan biz haqiqiy sevgini bildik. Demak, biz ham birodarlarimiz uchun jonimizni fido qilishga burchlimiz.
17 Agar o‘zimizga to‘q bo‘lib turib, muhtojlikda yashayotgan birodarimizni ko‘rsak–u, unga yordam bermay yuragimizni tosh qilsak, qanday qilib bizda Xudoning sevgisi joy oladi?
18 Aziz bolalarim, biz haqiqiy sevgimizni quruq gap bilan emas, amalda ko‘rsataylik.
19 Shunda biz haqiqat ahli ekanimizga ishonch hosil qilamiz.
20 Hattoki vijdonimiz qiynalganda ham “Xudo hamma narsani biladi, U vijdonimizdan ham ulug‘” degan haqiqat bilan Xudoning huzurida o‘zimizni tinchlantira olamiz.
21 Agar vijdonimiz bizni qiynamasa, ey azizlarim, Xudo oldida dadil bo‘lamiz
22 va Undan nima so‘rasak, U beradi. Chunki biz Uning amrlarini bajarib, Unga manzur bo‘lgan ishlarni qilyapmiz.
23 Xudoning amri esa Uning O‘g‘li Iso Masihga ishonishdan va Masih buyurganidek, bir–birimizni sevishdan iboratdir.
24 Xudoning amrlarini bajargan odam Xudo bilan birga va Xudo u bilan birga yashaydi. Xudo biz bilan yashayotganini U har birimizga bergan Ruhidan bilamiz.