Yuhannoning birinchi maktubi 2 bob

3 Haqiqiy imonlining fazilatlari. 15 Dunyoni sevmanglar. 18 Masih dushmanining ta’limoti haqida ogohlantirish. 28 Xudoning bolalari va iblisning bolalari haqida.

1 Aziz bolalarim, men sizlarga gunoh qilmanglar deb, shularni yozyapman. Bordi–yu, birortamiz gunoh qilib qo‘ysak, Otamiz Xudoning oldida homiyimiz — Iso Masih bor, U odildir.
2 U bizni gunohlarimizdan poklash uchun qurbon bo‘ldi. Nafaqat bizning, balki butun dunyoning gunohlari uchun qurbon bo‘ldi.
3 Xudoni tanib–bilganimizni shundan bilsak bo‘ladi: Xudoni tanib–bilgan odam Uning amrlariga rioya qiladi.
4 Xudoni bilaman deb turib, Uning amrlariga rioya qilmagan esa yolg‘onchidir, unda haqiqat yo‘q.
5 Xudoning kalomiga itoat qilgan odamda esa Xudoning sevgisi o‘z mukammal ifodasini topgan. Mana shundan biz Xudo bilan birga ekanimizni bilsak bo‘ladi.
6 Men Xudo bilan birgaman, degan odam Iso Masih yashaganday yashashi kerak.
7 Ey azizlarim, men sizlarga yangi amrni emas, balki boshidan o‘zingizga ma’lum bo‘lgan eski amrni yozyapman. Bu eski amr sizlar eshitgan Xudoning kalomidir.
8 Ammo men yozayotgan bu amrni yangi desam ham bo‘ladi, chunki bu amr Masih va sizlar orqali amal qilmoqda. Haqiqatan ham, zulmat o‘tib, haqiqiy nur hozirdan porlamoqda.
9 Men nurda yashayapman deb turib, o‘z birodaridan nafratlangan odam hali ham zulmatdadir.
10 Birodarini sevgan odam esa nurda yashaydi va hech qanday narsa uning qulashiga sabab bo‘la olmaydi.
11 Ammo birodaridan nafratlangan odam zulmatdadir. U zulmatda yurib, qayerga ketayotganini bilmaydi, chunki zulmat uning ko‘zlarini ko‘r qilgan.
12 Aziz bolalarim, sizlarga yozyapman: Masih tufayli gunohlaringiz kechirildi.
13 Ey otalar, sizlarga yozyapman: sizlar boshidan ayon bo‘lgan Masihni tanib–bildingizlar. Ey yigitlar, sizlarga yozyapman: sizlar yovuz shaytonni yengdingizlar. Ey bolajonlar, sizlarga yozyapman: sizlar Otamiz Xudoni bildingizlar.
14 Otalar, sizlarga yozyapman: sizlar boshidan ayon bo‘lgan Masihni tanib–bildingizlar. Yigitlar, sizlarga yozyapman: sizlar baquvvatsizlar, Xudoning kalomi qalbingizdan joy olgan, sizlar yovuz shaytonni yengdingizlar.
15 Dunyoga va undagi narsalarga ko‘ngil bog‘lamanglar. Dunyoni sevgan odamda Otamiz Xudoning sevgisi bo‘lmaydi.
16 Zero, dunyodagi bor narsa — inson tabiatining xohishlari, nafs va boylik bilan mag‘rurlanish Otadan emas, balki dunyodandir.
17 Dunyo ham, uning nafsi ham o‘tib ketadi. Xudoning irodasini bajargan odam esa abadiy yashaydi.
18 Bolajonlarim, dunyoning so‘nggi damlari keldi! Masihning dushmani kelishini eshitgansizlar. Mana, hozirdan Masihning ko‘p dushmanlari paydo bo‘ldi. Ana shundan biz so‘nggi damlarda yashayotganimizni bilamiz.
19 Aslida, bu odamlar o‘z oramizdan chiqdilar, ammo ular bizga tegishli bo‘lmaganlar. Shuning uchun bizni tark etdilar. Agar bizga qarashli bo‘lganlarida edi, biz bilan qolgan bo‘lar edilar. Ammo chiqib ketganlaridan shunisi ma’lum bo‘ldiki, birontasi ham bizga qarashli emas.
20 Sizlar esa hammangiz haqiqatni bilasizlar, chunki sizlar Iso Masihdan Muqaddas Ruhni qabul qilgansizlar.
21 Men bularni sizlar haqiqatni bilmaganingiz uchun emas, aksincha, bilganingiz uchun yozyapman. Yolg‘onchilar haqiqatga mansub emasligini ham eslatmoqchiman.
22 Isoni Masih emas, deydigan har qanday odam yolg‘onchidir. U Masihning dushmani! U Otani ham, O‘g‘ilni ham rad etadi.
23 O‘g‘ilni rad etgan odamda Ota yo‘q. O‘g‘ilni tan olgan odamda esa, Ota ham bor.
24 Sizlar boshidan eshitgan kalomni qalbingizda saqlanglar. Agar boshidan eshitgan kalomni qalbingizda saqlasangiz, sizlar ham O‘g‘il, ham Ota bilan birga yashaysizlar.
25 Masihning O‘zi buni bizga va’da qilgan. Bu abadiy hayotdir.
26 Bularni sizlarga yo‘ldan ozdirmoqchi bo‘lgan odamlardan ehtiyot bo‘lishingiz uchun yozyapman.
27 Ammo sizlar Iso Masihdan Muqaddas Ruhni qabul qilgansizlar. Muqaddas Ruh ichingizda yashayotgani uchun, sizlarga hech kimning biror narsa o‘rgatishiga ehtiyoj yo‘q. Muqaddas Ruh sizlarga hamma narsani o‘rgatadi, Uning ta’limoti soxta emas, haqiqiydir. U sizlarga o‘rgatganidek, Masih bilan yashashingiz kerak.
28 Ha, aziz bolalarim, bu so‘nggi damlarda Masih bilan yashanglar, toki U olamga kelganda dadil bo‘laylik, Uning oldida uyalib qolmaylik.
29 Biz Masihning odil ekanligini bilamiz. Shuning uchun adolatli ish tutgan har qanday odam Xudoning farzandi ekanligiga amin bo‘lamiz.