Yuhannoning birinchi maktubi 4 bob

1 Ruhlarni sinovdan o‘tkazing. 7 Sevgi Xudodandir.

1 Ey azizlarim, menda Xudoning Ruhi bor, degan har qanday odamga ishonib ketavermanglar. Har bir odamni sinanglar, u Xudodan yoki Xudodan emasligini bilinglar, chunki dunyoda soxta payg‘ambarlar ko‘payib ketgan.
2 Odamda Xudoning Ruhi borligini shundan bilib olsangiz bo‘ladi: Iso Masih inson bo‘lib kelganini tan oladigan har bir odam Xudodandir.
3 Buni tan olmaydigan odam esa Xudodan emas. Bunday odamdagi ruh Masihning dushmanidandir. Masihning dushmani kelishini sizlar eshitgan edingizlar. Mana, hozirdan u dunyoda.
4 Sizlar esa, aziz bolalarim, Xudodansizlar va soxta payg‘ambarlarni yengdingizlar. Axir, ichingizdagi Ruh dunyodagi shaytondan ustundir.
5 O‘sha soxta payg‘ambarlar bu dunyodan, ularning gapi ham bu dunyoga tegishli, shuning uchun dunyo ularga quloq soladi.
6 Biz esa Xudodanmiz. Xudoni tanigan odam bizga quloq soladi, Xudodan bo‘lmagan esa quloq solmaydi. Ana shundan biz haqiqat Ruhi bilan yolg‘on ruhini farqlay olamiz.
7 Ey azizlarim, bir–birimizni yaxshi ko‘raylik, chunki sevgi Xudodandir. Sevadigan har bir odam Xudoning farzandidir va Xudoni biladi.
8 Sevmaydigan odam esa Xudoni hech qachon bilmagan. Axir, Xudo sevgidir.
9 Xudo bizga bo‘lgan sevgisini shunday namoyon qildi: U bizga hayot berish uchun yagona O‘g‘lini dunyoga yubordi.
10 Haqiqiy sevgi — bizning Xudoga bo‘lgan sevgimiz emas, balki Xudoning bizga ko‘rsatgan sevgisidir. Zero, Xudo bizni gunohlarimizdan poklash uchun O‘z O‘g‘lini qurbon qildi.
11 Azizlarim, Xudo bizni shu qadar sevgani uchun, biz ham bir–birimizni yaxshi ko‘rishimiz kerak.
12 Hech kim hech qachon Xudoni ko‘rgan emas. Agar biz bir–birimizni yaxshi ko‘rsak, demak, Xudo biz bilan birga va Uning sevgisi bizda o‘zining mukammal ifodasini topgan.
13 Xudo har birimizga O‘z Ruhini bergan. Shundan bilamizki, Xudo biz bilan va biz Xudo bilan birga yashamoqdamiz.
14 Otamiz Xudo O‘z O‘g‘lini dunyoning Najotkori qilib yuborganini biz ko‘rdik va bu haqda guvohlik beryapmiz.
15 Isoni Xudoning O‘g‘li deb tan olgan har bir odam Xudo bilan birga yashaydi va Xudo u bilan birga yashaydi.
16 Xudoning bizga bo‘lgan mehr–muhabbatini biz tatib ko‘rib, unga ishonch hosil qildik. Xudo sevgidir. Sevgini diliga jo qilgan kishi Xudo bilan birga yashaydi va Xudo u bilan birga yashaydi.
17 Shu tariqa Uning sevgisi bizda mukammal ifodasini topadi. Shunda biz qiyomat kunini dadillik bilan qarshilab olamiz, chunki hozirdanoq Masih singari Xudo bilan birga yashamoqdamiz.
18 Xudoning sevgisini ardoqlagan kishi qiyomat kunidan qo‘rqmaydi, chunki qalbini to‘ldirgan Xudoning sevgisi bu qo‘rquvni quvib chiqaradi. Qo‘rqoq kishining qalbi esa Xudoning sevgisiga to‘lmagan. Shuning uchun u qiyomat kunidan qo‘rqib yashaydi.
19 Biz sevamiz, chunki Xudo bizni birinchi bo‘lib sevdi.
20 Agar biror kishi Xudoni sevaman desa–yu, birodaridan nafratlansa, u yolg‘onchidir. Ko‘rib turgan birodarini seva olmagan odam ko‘rmagan Xudoni ham seva olmaydi.
21 Xudoni sevgan odam birodarini ham yaxshi ko‘rishi kerak! Bu amrni bizga Xudo bergan.